Passie voor bio-melkveehouderij: “Een echt koeienmens”

Deze bio-melkveehouder gaat voor topresultaten en kwaliteit, maar wel in samenhang met de natuur. Met de biologische principes als uitgangspunt is veel te bereiken. Hoe mooi is dat?

Nieuws
Melkvee
Familie Jakobs Thelen 2048 1024 px - Reudink Nederland

In de Duitse plaats Kall in de Eifel (Noordrijn-Westfalen) runt Norbert Thelen samen met opa Herman-Josef Jakobs een prachtig biologisch melkveebedrijf met 140 melkkoeien en 80 stuks jongvee. Rondom het bedrijf ligt 130 hectare grasland en van een lokale akkerbouwer kopen ze jaarlijks zo’n 400 ton snijmais aan. Met als belangrijkste reden om zetmeelrijk ruwvoer beschikbaar te hebben voor de hoogproductieve koeien.

Goede productie start bij het rantsoen

De koeien zijn ingedeeld in meerdere groepen. Onlangs is een transitiegroep toegevoegd die op stro wordt gehuisvest. Na deze aanpassing is het afkalfproces en de start van de lactatie aanzienlijk verbeterd. “De dieren zijn vitaler, gezonder en hebben minder verzorging nodig”, meldt Norbert trots. De overgang naar de hoogproductieve groep kan daardoor veel eerder plaatsvinden. Aan de hiervoor genoemde groepen wordt al sinds jaren een volledig TMR gevoerd. In de laagproductieve groep wordt gedeeltelijk TMR toegepast in combinatie met een bedrijfsspecifiek mengvoer in het voerstation. De som van deze maatregelen is een productie van meer dan 10.000 kg melk per koe per jaar. Het doel van Norbert is om de potentie van zijn koeien, in combinatie met goed (voer)management, om te zetten in een optimale productie.

Biologische melkproductie

Sinds 2001 is het bedrijf biologisch. De melk wordt geleverd aan Arla. De overgang naar bio was relatief eenvoudig, omdat er al geboerd werd volgens het extensiveringsprogramma van Noordrijn-Westfalen. Norbert vertelt: “Biologische melk produceren betekent voor ons het op een duurzame wijze managen en voeren van koeien, zodat ze een hoge levensproductie kunnen realiseren”. Met een levensproductie van 42.000 kg en een vervangingspercentage van 20% doet het bedrijf het goed. “Een liter bio-melk in de tank brengt meer op dan een liter melk gevoerd aan een extra opgefokte vaars”, aldus Norbert.

Continue optimalisatie

In 2009 is het koe comfort verbeterd door een aanbouw. De stal is sindsdien voorzien van ruime, bemeten diepstrooisel boxen en het klimaat is duidelijk verbeterd. “Licht en lucht zijn de goedkoopste voedingsmiddelen”, licht Norbert toe. Ook is het inkuilen van het gras van cruciaal belang. Aangezien er speciaal voor de Eifel geschikte rassen gebruikt worden bij graslandvernieuwing, levert dit gras en kuilgras van goede kwaliteit en kwantiteit op. Duidelijke afspraken met de loonwerkers en een uitgekiend inkuilmanagement dragen daartoe bij.

Voor verdere ontwikkeling van het bedrijf wordt voorlichting steeds belangrijker. Norbert ervaart een goed technisch niveau met veel kennis bij Reudink. “Ik waardeer de betrokkenheid van de mensen van Reudink. Tevens voel ik me echt klant en geen nummer”, aldus Norbert.

De toekomst

De familie wenst te investeren in een nieuwe stal voor de transitiegroep en ook in nieuwe melktechniek. Het doel is een hogere levensproductie en minder arbeid. Bovendien zal het contact met de akkerbouwer worden geïntensiveerd om meer invloed te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de aan te kopen snijmais. Ook streeft Norbert naar minder afhankelijkheid van drogere jaren door meer grasland per dier te hebben.

Zijn doel? “Als boer levensmiddelen produceren en ondernemen in samenhang met de natuur”, aldus Norbert. Wij van Reudink wensen voor de families Jakobs en Thelen, dat zij hun doelen zullen kunnen verwezenlijken en zullen hen graag met raad en daad terzijde blijven staan.

Familie Jakobs Thelen 1000 1000 px
Deel dit artikel