Pluimvee: 7 tips voor voldoende schoon en vers drinkwater

Schoon en vers drinkwater is uitermate belangrijk. Water is een belangrijke voedingsstof voor een leghen! Een goede waterkwaliteit is niet vanzelfsprekend. Er is onvoldoende besef van het belang van schoon drinkwater voor pluimvee. Vaak treedt men pas op als er acute problemen zijn. Wij geven u graag een aantal handige tips om problemen voor te zijn.

Kennis
Pluimvee
Kuikens bij drinknippels 2048 1024 px - Reudink Nederland

Tip 1: Schoon starten

Reinig en ontsmet het drinkwatersysteem in uw stallen tijdens de leegstand. In de wintergarten worden vaak ronddrinkers toegepast. Vergeet niet om deze watervoorzieningen ook regelmatig te reinigen. Niet alleen de ronddrinkers zelf, maar ook de waterleidingen die de aanvoer hiernaartoe verzorgen moeten in het reinigingsprogramma worden meegenomen voor een optimale waterkwaliteit.

Tip 2: Doorspoelen van de leidingen

Stilstaand water in combinatie met een hoge temperatuur is ideaal voor de ontwikkeling van bacteriën. Vanaf 27°C neemt de waterkwaliteit drastisch af. Deze situatie doet zich voor aan het begin van de ronde. Spoel de waterleidingen daarom goed door voordat de dieren komen. Zorg voor vers water bij de opvang en spoel het drinkwatersysteem de eerste vier weken minstens twee keer per week door.

Let op: Gebruik een hoge waterdruk om losgeweekte biofilm af te voeren. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de dieren, maar ook om verstopping van de nippels te voorkomen.

Tip 3: Naspoelen na drinkwatertoepassing

Spoel de leidingen na elke drinkwatertoepassing (medicijnen en additieven) goed door. Medicatie, Vitamine C, entingen en lage doseringen zuur zijn een voedingsbodem voor bacteriën. Als er al een dunne biofilm of kalk en ijzerslag in de leidingen aanwezig is, zorgen deze drinkwatertoevoegingen voor een snelle uitbreiding van de biofilm.

Tip 4: Voldoende ophangpunten van leidingen

Zijn er verzakkingen in de leidingen dan is er kans op luchtbellen en bezinksel. Hiermee wordt de kans op de vorming van een biofilm vergroot. Dit geldt ook voor doodlopende en afgedopte stukken leidingwerk. Zorg ervoor dat leidingen horizontaal hangen en dat er voldoende ophangpunten zijn. Zeker bij Tyleen leidingen is het belangrijk om voldoende ophangpunten te gebruiken.

Tip 5: Open drinkwater aanbieden

Wanneer u open drinkwater wilt aanbieden via drinkcups, zorg er dan voor dat er om de 10 drinknippels een drinkcup met vlotter wordt geplaatst. Dit om goed af te stemmen op de benutting van het water en de cups niet te veel te vervuilen.

  

Tip 6: Reinigingsmiddelen

Er is een breed scala aan reinigings- en desinfectiemiddelen op de markt. Deze hebben elk hun specifieke werking, eigenschappen en voor- en nadelen. Het effect van het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen hangt af van het middel én de juiste dosering. Om te zien of een product bij de gehanteerde dosering ook effect heeft aan het einde van de leiding kunt u met speciale teststrips de concentratie meten.

Let op: Kies alleen voor de inzet van geregistreerde middelen. Kies bij voorkeur een reinigingsmiddel dat ook effectief is tegen de biofilm.

Kuiken drinknippel en cup 800 800 px

Tip 7: Water in en om de uitloop

Een veelvoorkomend probleem in bio is het drinken van water uit plassen en soms zelfs uit sloten in en om de uitloop. Dit brengt risico’s met zich mee en kan een bron zijn van bijvoorbeeld mycotoxines, dioxines, coli’s en botulisme. De impact van wateropname in de uitloop kan groot zijn, waarbij de wateropname in de stal in sommige gevallen tot de helft wordt gereduceerd. Voorkom dat de dieren toegang hebben tot sloten en ‘open’ water in de uitloop. Deugdelijke afrastering die tot onder het maaiveld doorloopt is een must.

Probeer plassen na een regenbui zoveel mogelijk te voorkomen. Plekken waar regenwater langdurig blijft staan, kunt u voorkomen door een betere doorlatendheid van de ondergrond te bewerkstelligen. Uw specialist kan u op dit punt van informatie voorzien.

Deel dit artikel

Meer informatie

Heeft u vragen over drinkwaterkwaliteit? Of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met uw specialist of met onze klantenservice.