(R)Uw voer route naar meer melk van eigen bodem

Tijdens de landelijke Teeltdag bij Aeres Farms in Dronten stippelden wij samen met de deelnemers, veelal biologische melkveehouders, de route uit richting het beste ruwvoer om van te melken.

Header afbeelding veld NMB - Reudink Nederland

Deze route start bij de bodem en gaat vervolgens via de gewassen naar de koe. De beste route is niet voor iedere veehouder dezelfde. Bovendien zijn er een aantal factoren waar je geen invloed op hebt. Het weer is er zo een. Dat was ons deze dag in ieder geval goed gezind.

We startten de dag met een presentatie van Ronald van Hal, Innovatiemanager ruwvoer bij ForFarmers en Reudink, over de kansen op het gebied van ruwvoer- en krachtvoerteelt. Ook het bouwplan kwam aan de orde. Met een aantal kritische vragen van de deelnemers kwamen we al snel tot de kern van wat er leeft onder de veehouders. De geplande workshops sloten hier goed op aan.

Teeltdag mei 2023 koffie aanvang Teeltdag mei 2023 Ronald van Hal Teeltdag mei 2023 start

Diverse stops op de route

Na de gezamenlijke start gingen we in kleine groepen uiteen voor de 1e workshop. Waar de ene veehouder specifiek op zoek was naar het optimale beweidingsplan voor zijn bedrijf, wilde de andere juist weten waarom je zou kiezen voor een mengteelt gerst-erwten in tegenstelling tot de vaak ingezette combinatie met triticale. Met diverse stops op de route werden alle vragen beantwoord.

Workshop 1: Meer met vroeg

Michel en Grietje Raaphorst van Nordic Maize Breeding (NMB) staan bekend om hun biologische (ultra-)vroege maïsrassen en -zaden. Ze legden uit hoe je in je bouwplan een maïsteelt kunt combineren met mengteelt. Ook vertelden ze over de biologische winterharde erwt die zij veredelen. Deze wordt op Aeres Farms ingezet in combinatie met gerst. Dit gewas blijft – door de gericht gekweekte minder massale wintererwt Type 2 – stevig rechtop staan. “Een (winter)mengteelt biedt vele voordelen; zo behaal je meer opbrengst en kwaliteit per hectare, benut je suboptimale (voorjaars)omstandigheden en verbeter je de bodemvruchtbaarheid. Mengteelt geeft een extra plus. 1+1=3. Bovendien is mengteelt met winterharde erwten zeer geschikt voor de wisselende winters die ons land de afgelopen jaren kende”, vertelde Grietje.

Workshop mengteelt 1
Workshop mengteelt 2

Workshop 2: Meer rendement uit beweiden

Bert Philipsen van de Wageningen Universiteit (WUR) nam de deelnemers mee naar de koeien, de wei in. Hij gaf een toelichting op diverse beweidingssystemen. Ook werd de aanpak voor het huiskavel van het Aeres Weidebedrijf gedeeld. Met een grashoogtemeter verkregen de deelnemers inzicht in het benodigd aantal dagen en de oppervlakte die je nodig hebt voor voldoende grasaanbod en een optimaal weideplan. “De kunst is om voldoende gras in de koe te krijgen. Wat je bijvoert in de stal, en niet het aantal uren weidegang, bepaalt wat de koeien aan gras eten en dus wat er in je portemonnee komt”, legde Bert uit.

Workshop beweiden 2
Workshop beweiden 1

Workshop 3: Bodemkwaliteit en gras-klaver: de spagaat

Dankzij de workshop van Nick van Eekeren weten we hoe je klaver beter kunt benutten. “Het gaat allemaal om het vinden van de balans met stikstof in de bodem. Klaver is een slim gewas. Zodra er voldoende stikstof in de bodem aanwezig is, stopt de klaver met stikstofbinding uit de lucht maar wordt ook de concurrentie van het gras hoger. Dus heb je een goede bodem, dan zie je ook vaak minder klaver in je land. De beste kans om grasklaver in het grasland te krijgen, is op een stikstof arme bodem. Bij een rijkere bodem is het belangrijk om de concurrentie van het gras met de klaver in de gaten te houden, de grasklaver kort afweiden of kort stoppelen bij maaien kan dan al helpen”, aldus Nick.

Workshop grasklaver 2
Workshop grasklaver 1

De route is minstens zo belangrijk als de bestemming

De deelnemers volgden alle 3 de workshops. Op de route naar de volgende stop werden praktische tips uitgewisseld tussen de veehouders. Deze interactie onderling was een belangrijk onderdeel van de dag. De kleine workshopgroepen maakten het mogelijk om de praktijksituaties en input van de deelnemers als basis voor de invulling van de workshops te nemen. Daarnaast was er, met dank aan de Warmonderhof, een heerlijke gezamenlijk biologische lunch waarbij alle groepen samenkwamen. Ook tijdens de afsluitende borrel werd druk ervaringen uitgewisseld.

Deel dit artikel

Jouw bestemming

Niet alleen de route, maar ook de bestemming van de deelnemers zal verschillen. Afhankelijk van je bedrijfsdoel(en) zet je als biologisch veehouder de optimale route uit naar meer melk van eigen bodem. Zo benut je de kansen op het gebied van ruwvoer- en krachtvoerteelt. Heb je de Teeltdag gemist, maar wil je ook met mengteelt aan de slag? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van het bouwplan voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze melkveespecialisten of onze klantenservice.

Lunch teeltdag mei 2023