“Sinds gebruik van SiloSolve geen broei meer en een betere smakelijkheid”

Dave Wolsleger is bedrijfsleider bij Melkveebedrijf de Dobbelhoeve in Tilburg, een biologisch melkveebedrijf met 120 melkkoeien. Het bedrijf beschikt over 5 hectare mais, 15 hectare natuurland en 50 hectare productief grasland voor beweiding, zomerstal voeren en inkuilen. Daarnaast werken ze samen met een akkerbouwer waarmee ze mest uitruilen voor grasklaver.

Kennis
Melkvee
Ruwvoer & teelt
Header Dobbelhoeve Silo Solve - Reudink Nederland

Sinds 5 jaar voegen ze aan al het ingekuilde ruwvoer, zowel gras als mais, SiloSolve toe. En daar zijn zowel de bedrijfsleider als de eigenaar zeer enthousiast over: “Sinds wij SiloSolve toevoegen aan vrijwel al onze kuilen constateren wij geen broei meer en zijn de kuilen een stuk smakelijker”, licht Dave toe. “Omdat het aandeel mais in ons rantsoen vrij laag is, is de voersnelheid van de maiskuil ook niet zo hoog. En ondanks dat blijft de maiskuil broeivrij. Ook in de zomer, dat valt echt op!”

“In 2021 hadden we een erg natte graskuil en zelfs deze bleef goed geconserveerd en smakelijk”, vertelt Dave. “Ondanks het vocht was het toch een super kuil. Echter ook de drogere kuilen zijn beter opneembaar voor de koeien door een goede smakelijkheid. We hebben merkbaar minder voerresten en dus afval.”

Bij de Dobbelhoeve maken ze gebruik van een Lely Vector automatisch voersysteem waarmee de koeien constant vers voer aangeboden krijgen. “Voerresten betekent afval en dat willen we zo min mogelijk. Vanwege dit voersysteem is een constante kwaliteit van het rantsoen bovendien erg belangrijk. Elk blok in de voerkeuken moet dezelfde waarden hebben. SiloSolve zorgt er, door de goede conservering en broeiremming, mede voor dat de hele kuil hetzelfde is en dat maakt de investering in SiloSolve meer dan waard.”

Deel dit artikel