Subsidietraject 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Vanwege het innovatieve karakter van dit onderzoek kon gebruik worden gemaakt van een Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) subsidietraject. Het project genaamd ‘duurzame eiwittransitie door het kiemen van regionale biologische diervoedergrondstoffen’ werd gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (GLB) en de Provincie Gelderland, als onderdeel van het programma ‘Innovatieve concepten die ten goede komen aan duurzame veehouderij en plantenteelt 2017’.

Kennis
Pluimvee
Hennen bij Chris en Marjanne Borren Header - Reudink Nederland

POP3 subsidie

Chris en Marjanne zien het subsidietraject als een mooie kans om ideeën en concepten verder te onderzoeken, zonder een groot financieel risico te lopen. Voor het aanvragen van de subsidie moeten diverse formats ingevuld worden. De selectiecriteria zijn bekend, net als ook de voorwaarden die erbij horen: van onderzoeksvraag en onderbouwing tot verantwoording van een tijdspad en de gemaakte kosten. Dit vergt enige creativiteit en vergeet ook niet de administratie die hierbij komt kijken. “Een groot voordeel was dat de Provincie Gelderland ons goed begeleidde in het traject van de subsidieaanvraag en alles eromheen. Dit was erg prettig”, vertelt Chris.

Voorbeelden van projecten POP3 projecten zijn te vinden op: www.netwerkplatteland.nl Heeft u zelf een innovatief idee en wilt u kijken of het mogelijk is om mee te doen aan een subsidie traject? Via POP3 en POP3plus zijn er, afhankelijk van het onderwerp, ook de komende jaren nog mogelijkheden. Lees hier meer over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Twee subsidiemogelijkheden:

POP3plus

POP3plus (2021 en 2022) is de overgangsperiode tussen het huidige POP3-programma en de start van het nieuwe GLB (2023-2027). POP3plus wordt gefinancierd met geld uit de toekomstige GLB-periode. Nederland wil met POP3plus extra aandacht geven aan klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). De regelingen worden door het Rijk en provincies samen opgesteld, voor meer eenheid en samenwerking. Zij geven met POP3plus een extra impuls aan de beleidsdoelen voor: water, natuur, agrifood, leefomgeving en de gebiedsagenda Achterhoek. Actuele informatie vindt u op de website van het RVO en de pagina over subsidies.

POP3

Het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP32014-2020) bestaat uit meerdere subsidieregelingen, die bijdragen aan de verduurzaming van het platteland. POP3 heeft een uitloopperiode tot 2023. De subsidieregelingen worden uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Regiebureau POP en de provincie. Actuele informatie over openstellingen is te vinden op de website van het RVO en de pagina’s over subsidies. Voorbeelden van POP3-projecten zijn te vinden op de website van Regiebureau POP.

Deel dit artikel