Succesvolle weidegang begint met een goed plan

Het duurt nog even voordat de koeien weer naar buiten gaan. Toch is nu het moment om alvast goed na te denken over weidegang. Succesvolle weidegang begint met een goed plan. Onze specialisten helpen u hier graag bij en hebben een aantal belangrijke tips voor u op papier gezet.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Weidegang plan 2048 1024 px - Reudink Nederland

Hoe staat het met weidegang op uw bedrijf?

Is er te weinig gras in het land door droogte? Ziet u wisselingen in de melkgift van uw koeien tussen de weekdagen? Herkent u een dip in het vetgehalte in de zomermaanden? Een wisselende ruwvoeropname of tegenvallende grasopname? Is er sprake van tegenvallende drachtigheden of klauwproblemen in het najaar? Elk seizoen brengt uitdagingen voor de bio-melkveehouder. Wist u dat veel van deze punten gerelateerd zijn aan de weidegang? Optimalisatie van de weidegang biedt dan uitkomst. Bespreek samen met uw specialist wat er goed gaat en wat er beter kan, ook ten aanzien van het afgelopen jaar. Uw specialist kan samen met u, al dan niet met de extra expertise van onze weidecoaches, een optimaal weideplan opstellen

Het opstellen van het weideplan

De ervaring leert dat het opstellen en volgen van een zorgvuldig uitgedacht plan gedurende het jaar de sleutel is tot succes. Het goed inschatten van de grasgroei en het hanteren van de juiste bijvoeding blijkt lastig uit te voeren in de praktijk. Hier kan Reudink u in ondersteunen.

Keuze voor beweidingssysteem

Mede afhankelijk van de tijd die u wilt besteden aan weidegang, kan een keuze voor beweidingssysteem gemaakt worden. Er zijn veel verschillende weidesystemen; standweiden, roterend standweiden, omweiden of stripgrazen. Kies een systeem dat goed bij uw bedrijf past. Met name roterend standweiden slaat erg goed aan, omdat het goed past bij:

  • Weiden en bijvoeren met een constantere hoeveelheid bijvoeding
  • Robotmelken
  • Hoge melkproductie
  • Verbeterde grasopname in het najaar

Keuze gemaakt? Ga rekenen! Zodra u een keuze voor een weidesysteem heeft gemaakt, maakt u de volgende rekensom: hoeveel hectares heeft u beschikbaar voor weidegang en hoeveel uur per dag kunnen uw koeien dan naar buiten?

Houd rekening met beweiden in uw bemestingsplan. Pas de drijfmestgift van de te beweiden percelen naar beneden toe aan.

Koeien in de wei 1024 512 px

Vroeg starten

Start in het voorjaar zo vroeg mogelijk met de weidegang. Wacht niet met weiden tot de eerste snede in de kuil zit. Vanaf half maart kunnen de omstandigheden om te starten met beweiden al ideaal zijn. Op tijd beginnen is beter voor de zode, omdat het gras dan uitstoelt. Tegelijkertijd zorgt u zo voor groeitrappen, vergroot u de kans op meer en vers gras in de koe, en gaat de klauwgezondheid snel vooruit. Op deze manier kan er minder krachtvoer gevoerd worden wat resulteert in een kostenvoordeel en gelijktijdig bijdraagt aan het verkleinen van de kringloop.

Tips voor een optimale weidegang

  • Heeft u een perceel dat te lang de winter ingegaan is? Weid dit perceel voor. Nog voordat u begint met de echte weidegang. De koeien vreten het graag en het verbetert de kuilkwaliteit.
  • Ga na de vorstperiode het grasland opfrissen met de wiedeg, zodat de goede, gezonde grassen meer ruimte krijgen. Zorg dat ook de molshopen meegenomen worden.
  • Heeft u veel last van mollen? Doe aan mollenbestrijding indien nodig.
  • Maak de waterbakken schoon en controleer de werking. Zorg ook voor schone kavelpaden.
  • Zorg voor groeitrappen. Het deel van de huiskavel dat de 1e snede gemaaid wordt en de 2e snede geweid, moet bijna altijd in twee keer gemaaid worden. Deze eenvoudige ingreep zorgt ervoor dat er in juni veel gemakkelijker geweid kan worden.
Deel dit artikel

Meer informatie of advies?

Op zoek naar extra informatie over weidesystemen of advies bij het maken van een weideplan? Neem dan contact op met uw melkveespecialist of uw regionale dealer. Ook kunt u met vragen terecht bij onze klantenservice. Indien gewenst schakelen we een weidecoach of teeltspecialist in voor specifieke vraagstukken. Wij helpen u graag verder!