Succesvolle weidegang begint met een goed plan

Het duurt nog even voordat de koeien weer naar buiten gaan. Toch is nu het moment om alvast goed na te denken over weidegang. Succesvolle weidegang begint met een goed plan. Onze specialisten helpen jou hier graag bij en hebben een aantal belangrijke tips voor je op papier gezet.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Weidegang plan 2048 1024 px - Reudink Nederland

Hoe staat het met weidegang op jouw bedrijf?

Is er te weinig gras in de zomer door droogte? Zie je wisselingen in de melkgift van jouw koeien tussen de weekdagen? Herken je een dip in het vetgehalte in de zomermaanden? Een wisselende ruwvoeropname of tegenvallende grasopname in de herfst? Is er sprake van tegenvallende drachtigheden of klauwproblemen in het najaar? Elk seizoen brengt uitdagingen voor de bio-melkveehouder. Wist je dat veel van deze punten gerelateerd zijn aan de weidegang? Optimalisatie van de weidegang biedt dan uitkomst. Bespreek samen met jouw specialist wat er goed gaat en wat er beter kan, ook ten aanzien van het afgelopen jaar. De specialist kan samen met jou, al dan niet met de extra expertise van onze weidecoach, een optimaal weideplan opstellen.

Het opstellen van het weideplan

De ervaring leert dat het opstellen en volgen van een zorgvuldig uitgedacht plan gedurende het jaar de sleutel is tot succes. Het goed inschatten van de grasgroei en het hanteren van de juiste bijvoeding blijkt lastig uit te voeren in de praktijk. Hier kan Reudink jou in ondersteunen.

Keuze voor beweidingssysteem

Mede afhankelijk van de tijd die je wilt besteden aan weidegang, kan een keuze voor beweidingssysteem gemaakt worden. Er zijn veel verschillende weidesystemen; standweiden, roterend standweiden, omweiden of stripgrazen. Kies een systeem dat goed bij jouw bedrijf past. Met name roterend standweiden slaat erg goed aan, omdat het goed past bij:

  • Wanneer bijvoeren met een constante hoeveelheid bijvoeding van belang is
  • Robotmelken
  • Hoge melkproductie van jouw veestapel
  • Verbeterde grasopname in het najaar

Keuze gemaakt? Ga rekenen! Zodra je een keuze voor een weidesysteem hebt gemaakt, begint het rekenwerk; hoeveel hectares heb je beschikbaar voor weidegang en hoeveel uur per dag kunnen de koeien dan naar buiten? En welke bijvoeding hoort daar dan bij? Reken met een gemiddelde grasgroei van 50 kg ds/ha/dag.

Houd rekening met beweiden in jouw bemestingsplan. Pas de drijfmestgift van de te beweiden percelen naar beneden toe aan. 15-20 kuub is vaak meer dan voldoende. Voor de bemesting verderop in het jaar is het belangrijk een mestmonster te nemen en op droge stof, Stikstof, Fosfaat en kali te laten onderzoeken.

Koeien in de wei 1024 512 px

Vroeg starten

Start in het voorjaar zo vroeg mogelijk met de weidegang. Wacht niet met weiden tot de eerste snede in de kuil zit. Vanaf half maart kunnen de omstandigheden om te starten met beweiden al ideaal zijn. Op tijd beginnen is beter voor de zode, omdat het gras dan uitstoelt. Tegelijkertijd zorg je zo voor groeitrappen, vergroot je de kans op meer en vers gras in de koe, en gaat de klauwgezondheid snel vooruit. Op deze manier kan er minder krachtvoer gevoerd worden wat resulteert in een kostenvoordeel en gelijktijdig bijdraagt aan het verkleinen van de kringloop.

Tips voor een optimale weidegang

  • Zorg voor groeitrappen. Dat deel van de huiskavel dat de 1e snede gemaaid wordt en de 2e snede geweid, moet bijna altijd in twee keer gemaaid worden. Deze eenvoudige ingreep zorgt ervoor dat er in juni veel gemakkelijker geweid kan worden. En dus de grasopname groter is.
  • Is een perceel te lang de winter ingegaan? Weid dit perceel voor. Nog voordat je begint met de echte weidegang. De koeien vreten het graag en het verbetert de kuilkwaliteit.
  • Ga het grasland opfrissen met de wiedeg zo gauw dat qua draagkracht kan. Zo fris je de zode op zodat de goede, gezonde grassen meer ruimte krijgen. Je stimuleert direct de uitstoeling van het gras.
  • Maak de waterbakken schoon en controleer de werking. Zorg ook voor schone kavelpaden zonder steentjes.
  • Heb je veel last van mollen? Doe aan mollenbestrijding zo gauw ze weer actief worden.
Deel dit artikel

Meer informatie of advies?

Op zoek naar extra informatie over weidesystemen of advies bij het maken van een weideplan? Neem dan contact op met je melkveespecialist of regionale dealer. Ook kun je met vragen terecht bij onze klantenservice. Indien gewenst schakelen we een weidecoach of teeltspecialist in voor specifieke vraagstukken. Wij helpen jou graag verder!