Tips voor een hoger rendement van de 2e snede

Velen van u zullen, meer dan in andere jaren, de 1e snede grotendeels in één keer maaien. Hoe zorgt u dan voor een optimale voederwaarde en goede smaak van het gras van de 2e snede? De Biologische Melkveespecialisten van Reudink geven u graag enkele tips voor een hoger rendement van de 2e snede.

Kennis
Melkvee
Neus koe 2048 1024 px - Reudink Nederland

Vanwege de uitstekende voederwaarde en smaak van voorjaarsgras alsmede de grote economische waarde van eiwitrijk najaarsgras, wordt vaak gesteld dat in deze perioden (het voorjaar en de herfst) de grootste voordelen van weidegang te behalen zijn. Echter is er nóg een periode waarin weidegang tot vergelijkbare resultaten kan leiden; juni! In de maand juni schiet het gras door, begint de hittestress en is het aanbod van weidegras vaak te krap of is er juist sprake van een overschot. Weidegang kan dan een goedkope en goede oplossing zijn.

Het gevolg van de 1e snede in één keer maaien

Helaas zien we nog vaak dat de 1e snede percelen van het weideblok tegelijk worden gemaaid. Dit zal drie tot vier weken daarna leiden tot een overmatig aanbod van vers gras. Alles groeit immers tegelijkertijd en even hard. Daarbij komt dat vanaf 25 mei het engels raaigras in de aar gaat schieten. Dit resulteert in verminderde smaak en kwaliteit van het gras, met als gevolg: een te korte in aren geschoten 2e snede. Dit is veelal een ongewenste situatie, omdat de structuur op biologische bedrijven vaak al voldoende voorhanden is of de eerste snede al grof genoeg is.

Tips voor een hoger rendement van de 2e snede

Wij adviseren u graag hoe u bovengenoemde nadelen kunt voorkomen:

  • Verhoog in mei en begin juni het aantal uren weidegang sterk. Ga dag en nacht weiden en/of benut het gehele weideplatform. Laat uw koeien 980 VEM opvreten in plaats van 840 VEM in te kuilen. Ook de krachtvoerkraan kan nog net iets verder dicht.
  • Schaar bewust te vroeg in. Zorg er op deze manier, te vroeg en dus met meer hectares, voor dat er groeitrappen ontstaan. Let op: gun de zode wel een aantal dagen rust na het maaien.
  • Begin hiermee bij de percelen waar de eerste snede het minste opbracht. Deze percelen zullen de minste hergroeivertraging hebben en dus het snelst weer weidegras geven.
  • Start na 14 dagen (roterend standweiden) of 21 dagen (omweiden) op deze percelen met uw normale beweidingsstrategie.
  • Een bijkomend voordeel is dat de koeien, door meer weidegras te vreten en ’s avonds buiten te zijn, significant minder last hebben van hittestress.
Deel dit artikel

Heeft u nog vragen of wenst u advies?

Succes de komende weken met de bovenstaande tips. Heeft u nog vragen of wenst u advies? Reudinks melkveespecialisten beantwoorden ze graag.