Tips voor een succesvolle start van het nieuwe weideseizoen

De weideperiode: ieder jaar weer een mooi moment waar veel veehouders naar uitkijken. Vers gras bevat veel eiwit en energie die de koe direct kan omzetten in melk. Dit verse gras is nu nog aantrekkelijker omdat elke hap in de wei niet bijgevoerd hoeft te worden in de stal. Daar komt bij dat elke hap vers gras geen inkuilverliezen kent en dus maximaal benut wordt. Hoe zorgt u er voor dat u tijdens de weidegangperiode met vers gras uw voersaldo maximaal verhoogt? In dit artikel een aantal tips!

Kennis
Melkvee
Koe weidegang 2048 1024 px - Reudink Nederland

Tip 1: Kies uw weidesysteem

Grofweg zijn en 4 weidesystemen: Omweiden, Stripgrazen, Standweiden en Roterend Standweiden. Kies een systeem welke bij u past. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Dus een juiste keuze is hierbij van belang. Let hierbij op de aanwezige huiskavel, het arbeidsplaatje, melksysteem en wat goed past in de dagelijkse uitvoering. En natuurlijk hoeveel weidegras u de koeien aan wilt bieden. Een geslaagde weidegang start met een gedegen plan.

Wanneer u voor een weidesysteem hebt gekozen is het een hele uitdaging om hier aan vast te houden gedurende het weideseizoen. Goed weiden is best lastig en vraagt tijd en aandacht. Op dit moment is het vanwege het voorjaarsweer lastiger de juiste keuze voor de start van de weidegang te maken. Hoeveel percelen ga ik weiden en welke ga ik maaien? En zo gauw de beweiding lekker loopt volgt al snel de grootste uitdaging in de weidegang; hoe pas ik de bijvoeding en de uren weidegang aan wanneer het gras snel groeit? Of wat doe ik zodra de grasgroei stilvalt door een neerslagtekort?

Tip 2: Bemesting

Voor de eerste weidepercelen of het eerste weideplatform adviseren wij een drijfmestgift. Hierbij is het belangrijk dat de mest goed in de grond wordt gebracht om besmeuring van het gras zoveel mogelijk te beperken. Schoon gras geeft immers de beste opname. Een gift van 20 kuub volstaat in de meeste gevallen. Gaat u meer bemesten, dan is het risico groter dat gras bevuild wordt. Dit kan zorgen voor een verlaagde grasopname bij weidegang of tot het in stand houden van salmonella bij stalvoeren. Hebt u nog niet kunnen bemesten omdat het te nat was? Dan kan het een goede keuze zijn om eerst te weiden en daarna te bemesten. Een goede verdeling over het jaar is essentieel. Neem in deze planning de ds opbrengst en het klaveraandeel van een perceel mee.

Rennende koeien weide 1024 512 px

Tip 3: Voorweiden

Wanneer het gras lang de winter is uitgekomen, is het te overwegen om te gaan voorweiden. Voorweiden houdt in dat de koeien eerst het ‘oude’ gras opvreten en dat pas daarna de drijfmestgift gegeven worden. Bovendien wordt het gras bij voorweiden gestimuleerd om uit te stoelen. Dit is erg positief voor de zodedichtheid van een perceel. Het helpt ook om ongewenste kruiden en grassoorten minder kans te geven.

Tip 4: Meer VEM in de koe = hoger saldo

Door de voederwaarde van vers gras optimaal te benutten, rechtstreeks de koe in i.p.v. in te kuilen, kunt u een hogere melkproductie en/of een krachtvoerbesparing realiseren. Ofwel een hoger voersaldo. En uw loonwerkkosten verlagen! Vroeg weiden loont het meest.

Voorbeeld: Als een koe in het voorjaar 6 kg ds vers gras vreet i.p.v. kuilgras, gaat er 6 x 150 VEM verschil = 900 VEM meer in de koe. Dit komt overeen met 1,9 kg melk extra met dezelfde krachtvoergift. Het voersaldo wordt dan 1.9 x 60 cent = 1,14 per koe/dag. Bij 80 melkkoeien is dit 91 euro per dag. Das de moeite! Toch?

Tip 5: Behoud gehaltes in het voorjaar

Vers gras heeft een ander vetzuurpatroon dan ingekuild gras. Hierdoor kan er vetdepressie plaatsvinden door een hoog aandeel onverzadigde vetzuren. Let hierbij op de krachtvoerkeuze die aansluit bij vers gras om zoveel mogelijk het vetgehalte te behouden.

Tip 6: Flexibiliteit en zelf sturen

Bespreek tijdig met uw specialist het rantsoen bij weidegang. En vergeet niet de instellingen van de kv computer aan te passen. Door in 2 aparte silo’s een energie- en een eiwitproduct op voorraad te nemen, heeft u een stuur in handen om te reageren op de wisselende samenstelling van vers gras.

Tip 7: Bekijk de Vers Gras Monitor

Op de vers gras monitor vindt u de actuele gehalten en voederwaardes van het verse gras. En mooie tool om gevoel te krijgen bij de ontwikkeling van de voederwaarde gedurende het jaar. En om mogelijkerwijs verklaringen te krijgen voor de gehalten in de melk.

Deel dit artikel

Meer informatie of advies?

Heeft u nog vragen over de weidegang of heeft u een specifiek probleem waar u advies in wilt? Onze weidecoach helpt u hier graag bij. Neem voor meer info contact op met uw specialist, uw lokale dealer of onze klantenservice.