Voorkom pensverzuring met de aanpak en buffers van Reudink

Een gezonde pens is een voorwaarde voor gezonde koeien met een hoge- en efficiënte melkproductie. In sommige situaties is er risico op pensverzuring. Bijvoorbeeld bij hittestress of bij het voeren van een rantsoen met een hoge VerzuringsIndex (VI) en/of lage HerkauwIndex (HI). Voorkom problemen door tijdig natriumbicarbonaat of Reudink Vitaspor Buffer in te zetten.

Kennis
Melkvee
Pensverzuring 2048 1024 px - Reudink Nederland

Wat is pensverzuring?

Pensverzuring wordt veroorzaakt door een te lage pens-pH (te hoge zuurtegraad), als gevolg van een verstoorde balans tussen de zuurbelasting en buffercapaciteit in de pens. Het gaat vaak gepaard met dunne mest (slechte vertering) en een wisselende melkproductie. Pensverzuring kan ook leiden tot een verminderde weerstand en als gevolg daarvan problemen geven met uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Tevens daalt de rantsoenefficiëntie als gevolg van pensverzuring.

“Reudink Vitaspor Buffer past goed bij weidegang”

Reudink Vitaspor Buffer is een samengesteld product dat je als aanvullende buffer kunt verstrekken naast de standaard mineralenmengsels Reudink Vitaspor Balans of Top. Hiermee is het makkelijk (tijdelijk) inzetbaar. Het product bevat een gistencultuur om de pens-pH te stabiliseren en de celwandafbraak (ruwvoer) te stimuleren.

Met Reudink Vitaspor Buffer heb je een mengsel van verschillende bufferende producten, waaronder gisten, met een langere werking voor een gezonde pens-pH.

De grafiek laat zien dat de zuurbelasting uit het rantsoen, uitgezet tegen de tijd, eerst toe neemt en na een lange periode afneemt. Om de pens gezond te houden is het noodzakelijk om de zuurbelasting weg te vangen door toevoeging van bufferproducten. De buffercapaciteit van natriumbicarbonaat is voor een korte periode heel hoog, terwijl de zuurbelasting nog steeds aanwezig is. De Reudink Vitaspor Buffer zorgt juist voor een langdurige buffering van het zuur. Hierdoor blijft de pens de gehele periode op een stabiel pH-niveau. Reudink Vitaspor Buffer past daarom heel goed bij weidegang.

Zuurbelasting tabel 1000 1000 px

De voordelen van Reudink Vitaspor Buffer

  • Langdurige en effectieve bescherming (buffering) van de pens
  • Voorkomt nadelige gevolgen van hittestress
  • Verbetert diergezondheid en rantsoenefficiëntie
Deel dit artikel

Meer weten?

Wil je meer weten over het voorkomen van pensverzuring of de toepassing van een buffer? Neem dan contact op met jouw dealer, jouw melkveespecialist of met onze klantenservice.