Voorkom problemen in de stal en bereid u voor op de zomer!

In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met extreem hoge buitentemperaturen in de zomerperiode. Dit kan zorgen voor problemen bij uw leghennen. Denk hierbij aan verlaagde voeropnames met lagere eigewichten en een verminderde productie tot gevolg. Het kan zelfs tot verhoogde uitval leiden. Ook is er, na een periode van extreme hitte, een hoger risico op leververvetting en E. Coliproblemen. Dit komt doordat de dieren in de hitteperiode in een negatieve energiebalans komen. Ze hebben dan minder weerstand en zijn meer vatbaar voor ziektes. Bent u al voorbereid op de zomer? Een goede voorbereiding is het halve werk! Wij geven u graag een aantal tips om problemen in de stal te voorkomen.

Kennis
Pluimvee
Stal leghennen 2048 1024 px - Reudink Nederland

Controleer de ventilatiesystemen

Check of de ventilatiesystemen de winter goed zijn doorgekomen. Het kan zijn dat grote zomerventilatoren, door langdurige stilstand, niet meer goed draaien of dat de lamellen niet meer goed openen. Ook zien we vaak dat de ventilatoren vuil zijn geworden door condensvorming en stof. De capaciteit kan dan met meer dan 30% afnemen.

Let op dat de ventilatoren de lucht goed kwijt kunnen en dat er geen obstakels zijn in de uitblaasopening. Heeft u nokventilatoren? Check dan of de vlinder- en smoorkleppen in de ventilatoren goed openen. Vuil op de vlinderkleppen kan ervoor zorgen dat deze niet meer helemaal open gaan wat mogelijk tot een capaciteitsafname leidt. Controleer ook of de inlaten schoon zijn en dat deze niet verstopt zitten met bladeren of stof.

Leghennen ventilatie
Leghennen temperatuur

Pas de temperatuurinstellingen aan

In de zomer adviseren wij om de streefwaarde in de stal iets te verhogen naar 21-22 graden. Zo voorkomt u dat tijdens de nachtperiode, wanneer de temperatuur daalt, er te lang koude lucht over de leghennen wordt geventileerd. Zet daarnaast de bandbreedte op ongeveer 6 graden. De vuistregel is: streefwaarde + bandbreedte = 27 graden. Stel dat de streefwaarde 21 graden is, moet de bandbreedte 6 graden zijn. Dat betekent dat bij een staltemperatuur van 27 graden de ventilatie maximaal loopt. Eerder is vaak niet gewenst vanwege de verhoogde kans op E. Coliproblemen.

Maak gebruik van waterkoeling

In de afgelopen jaren zien we ook in leghennenstallen een toename van het gebruik van nevelinstallaties om de stal te koelen. Dit heeft een positief effect op de voeropname van de hennen, wat een productiedaling en eventuele nasleep door een negatieve energiebalans voorkomt. Een goede nevelinstallatie verlaagt de staltemperatuur tijdens extreem warme dagen met zo’n 6 tot 8 graden. Dit voorkomt problemen. Houd wel de volgende aandachtspunten in gedachten bij waterkoeling:

  • Installeer de vernevelaars in de inkomende luchtstroom met bij elke inlaat een nozzle.
  • Na de winter kan het zijn dat de nozzles deels verstopt zijn geraakt. Controleer daarom nu alvast of alle nozzles nog werken.
  • Heeft u de koeling een lange tijd niet gebruikt? Pas dan op voor mogelijke microbiële verontreiniging in het stilstaande water.
  • Zorg voor onderdruk in de stal, zodat de nevel goed wordt meegenomen in de stal en het verkoelend effect optimaal is. Hoe u dat doet? Kijk goed naar de stand van de ventielen en eventuele uitloopschuiven.
  • Open de uitloopschuiven niet helemaal, maar sluit deze deels om onderdruk te krijgen. Let op: de leghennen moeten nog wel naar buiten kunnen! (n.v.t. bij ophokplicht)
  • Test samen met uw bio-pluimveespecialist of de nevel goed verdeeld in de stal komt. Dit kan door middel van een rookproef. Bekijk dan ook de optimale stand van de ventielen. We zien vaak dat de koeling het beste werkt wanneer de ventielen niet helemaal open staan, maar de lucht iets naar boven is gericht.
  • Heeft u een wintergarten? Indien er een wintergarten is, werkt koeling in de wintergarten ook, mits de gekoelde lucht goed de stal in wordt gezogen.
  • Start de koeling bij een staltemperatuur van circa 30 graden.

Overleg met uw bio-pluimveespecialist wat voor uw bedrijfssituatie het beste werkt. Doe samen de zomercheck en voorkom problemen in de stal.

Bepaal de optimale voerstrategie en let op de drinkwaterkwaliteit

Ziet u problemen met de voeropname in de stal? Bespreek samen met uw specialist de juiste voerstrategie. Zo kunt u door de voertijden aan te passen, en te voeren in de koelere periode van de dag, al verbetering bereiken. Onderschat ook niet het belang van goede drinkwaterkwaliteit.

Via het drinkwater kunt u extra vitaminen en mineralen aan uw leghennen geven. Of zet vitamine C in om te voorkomen dat de zuurtegraad van het bloed een probleem wordt. In het geval van hittestress gaat een leghen extra hijgen. Dit is de enige manier waarop een kip kan afkoelen, want een kip kan immers niet zweten. Hierdoor wordt de concentratie van koolstofdioxide in het bloed te laag en stijgt de pH waarde. De leghen zal zich minder fit voelen. Bovendien zorgt dit ervoor dat de leghen minder calcium via het bloed naar de eileider kan transporteren. Zo neemt de kans op zwakschaligheid toe. Zeker zodra de voeropname ook nog eens onder druk komt. Het geven van extra vitaminen en mineralen via het drinkwater zorgt tevens voor een betere wateropname.

Drinkwater leghennen 1024 512 px

Split Feeding biedt uitkomst

Wist u dat Split Feeding, naast een hogere voerwinst en betere eikwaliteit, ook bijdraagt aan het voorkomen van problemen in de zomer? Met Split Feeding voert u op basis van behoefte van de leghen. Binnen dit voerconcept krijgen de leghennen twee verschillende voersoorten aangeboden: een ochtendvoer gericht op de vorming van de ei-inhoud (rijker in energie, eiwit, fosfor en armer in calcium) en een middagvoer gericht op de vorming van de eischaal (rijker in calcium en armer in energie, eiwit en fosfor). Zo wordt de behoefte van de hen optimaal ingevuld. In een periode van hittestress zorgt Split Feeding ervoor dat de leghennen de warmte beter doorkomen. Ze worden namelijk minder belast met de opname en vertering van nutriënten die ze op dat moment minder nodig hebben. Split Feeding helpt de leghen dus de zomer door!

Deel dit artikel

Meer weten over een optimaal stalklimaat in de zomer?

Maak een afspraak met uw bio-pluimveespecialist en doe gezamenlijk een zomercheck. Samen bespreekt u wat voor uw bedrijfssituatie het beste werkt. Een goed begin is het halve werk. Door nu te anticiperen voorkomt u problemen in de stal, ook tijdens periodes met extreem hoge buitentemperaturen.