Warm weer! Maatregelen voor jouw varkens

Warm weer: mensen genieten er vaak van, maar voor varkens ligt dat heel anders. Varkens kunnen niet zweten en moeten overtollige warmte afvoeren via uitgeademde lucht of door zichzelf te koelen. Lukt dit onvoldoende, dan ligt hittestress al gauw op de loer. Zo help je jouw varkens aan verkoeling en houd je de productie op peil.

Kennis
Varkens
Modderpoel varkens 2048 1024 px - Reudink Nederland

Tips voor jouw zeugen

Vooral hoogproductieve zeugen in de kraamstal hebben het snel te warm. De voeropname daalt en de melkproductie zakt in, met nadelige gevolgen voor de conditie van de kraamzeug én voor de groei van de biggen. Een goede wateropname is belangrijk voor de lacterende zeugen. Neem daarom de volgende tips in acht om jouw zeugen goed door warme dagen heen te loodsen.

 • Tip 1: geef voldoende water
  De drinknippels moeten voldoende water afgeven. Minimaal 2,5 liter per minuut in de kraamstal, 0,8 liter voor de dragende zeugen en 0,6 liter bij gespeende biggen. Geef zeugen in de periode van drie dagen vóór tot en met drie dagen na het werpen extra water.
 • Tip 2: pas het voerschema aan
  Verhoog de voerschema’s in de kraamstal zeer geleidelijk. Voer bij warm weer twee keer kort achter elkaar, het liefst op koele tijdstippen (eventueel ’s nachts) of las een extra voerbeurt in. Laat bij onbeperkt gevoerde dieren ’s nachts de verlichting aan om de voeropname te verhogen. Kies indien nodig voor een andere voersoort.
 • Tip 3: verkoeling
  Zorg voor extra verkoeling via wind (natuurlijke trek of ventilatoren) en/of installeer een verkoelings-/vernevelingsinstallatie van binnenkomende lucht. Doe dit vóórdat de hitte in de stal zit. Voorkom rechtstreekse instraling van zonlicht en zorg voor schaduw voor dieren die buiten lopen. Een heerlijke modderpoel is voor varkens ook heerlijk om af te koelen.
 • Tip 4: voer hygiënisch
  Voorkom bederf van het voer, maak restvoer op en houd voerbakken schoon. Ook het reinigen en schoonhouden van jouw silo's is extra belangrijk bij warm weer.
 • Tip 5: zorg voor schaduw
  Zorg ook in de buitenuitloop voor schaduw. Varkens verbranden snel. Varkens die echt verbrand zijn krijgen koorts en gaan minder eten. Bij zeugen is het oppassen dat het uier niet verbrandt. Zeugen met een verbrand uier zullen biggen veel slechter laten drinken. Een verbrande huid is erg gevoelig.
Zeug met biggen 1024 512 px 3

Tips voor jouw vleesvarkens

Wist je dat bij vleesvarkens van 60 kg al een voeropnamedip optreedt als de staltemperatuur boven 24°C komt? Bij vleesvarkens van 100 kg is dit al bij 21°C het geval. Neem daarom op tijd maatregelen om problemen met hittestress te voorkomen en de gezondheid en technische resultaten op niveau te houden. We zetten enkele tips voor jouw vleesvarkens op een rij.

 • Tip 1: koel inkomende lucht
  Stel de klimaatcomputer correct in en neem maatregelen om de inkomende lucht en/of de dieren direct te koelen. Weet je niet zeker of jouw klimaatcomputer goed ingesteld staat? Schakel dan een klimaatspecialist in voor een check.
 • Tip 2: voorkom onrust
  Laat bij onbeperkt gevoerde vleesvarkens de droogvoervoerinstallatie slechts één keer per dag lopen om onrust te voorkomen. Voer op de koelere momenten van de dag of juist 's nachts.
 • Tip 3: schoon voer en drinkwater
  Voorkom bederf van voer, maak restvoer op en houd voerbakken schoon. Controleer de nippels in de afdeling en zorg dat er onbeperkt schoon drinkwater beschikbaar is. Laat jouw silo's regelmatig leeg komen en verwijder oude voerresten.
 • Tip 4: voer hoger geconcentreerd
  Schakel over naar een hoger geconcentreerd voer om een voeropnamedaling te compenseren. Doe dit altijd in overleg met jouw varkensspecialist.
 • Tip 5: langer startvoer voeren
  Let op de overschakelmomenten: bij warm weer nemen de dieren minder start- en/of jeugdvoer op, dus schakel later over op groeivoeders.
 • Tip 6: zorg voor schaduwplekken in de uitloop
  Vooral biggen en vleesvarkens kunnen snel verbranden omdat deze weinig beharing hebben. Zorg daarom altijd voor schaduwplekken in de buitenuitloop. Varkens verbranden snel en dat veroorzaakt net als bij mensen een pijnlijke/gevoelige huid. Gevolg van verbranding is ook een daling in voeropname.
Vleesvarkens stal 1024 512 px 2
Deel dit artikel

Vraag het jouw varkensspecialist

Wil je meer weten over effectieve maatregelen om hittestress bij jouw varkens te voorkomen én de productie op peil te houden, neem dan contact op met jouw varkensspecialist.