“Wat beïnvloedt mijn kostprijs in 2022?”

Dit is een veel gestelde vraag aan onze pluimveespecialisten. Vanaf januari 2022 zal er naar verwachting een verandering van de kostprijs plaatsvinden. Verschillende factoren spelen hierin een rol, samenhangend met de onderstaande wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe EU bio-verordening.

Kennis
Pluimvee
Leghennen zomer 2048 1024 px - Reudink Nederland

Wijzigingen voortvloeiend uit de nieuwe EU bio-verordening:

  • De verplichting om volwassen pluimvee 100% biologisch voer te verstrekken. Maïsgluten en aardappeleiwit zijn niet of onvoldoende beschikbaar als biologische grondstof, en komen te vervallen als onderdeel van de voeders voor deze diergroep. De mate van kostenstijging wordt bepaald door de voersamenstelling (concentratiegraad).
  • De strengere normen wat betreft het opfokken van biologische hennen (kuikens afkomstig van biologische moederdieren, bezettingseisen) resulteren in verhoogde kosten voor de aanschaf van een hen.
  • Verscherpte eisen worden gesteld aan het leefoppervlak. Per 1 januari 2025 telt de Wintergarten niet langer mee als leefoppervlak. Afhankelijk van uw situatie beïnvloedt dit het aantal hennen dat gehouden kan worden.

Daarnaast is er nog enige onduidelijkheid over hoe om te gaan met het ontwormen van leghennen? Nog altijd bestaat er geen helderheid over het al dan niet toepassen van wachttijden en de gevolgen hiervan. Tevens hebben we te maken met een turbulente grondstoffenmarkt en groeiende vraag naar alles wat bio is. Wanneer is het hoogste punt bereikt en dalen de grondstoffenprijzen? Hoe ontwikkelt het evenwicht tussen de vraag naar enerzijds plantaardige en anderzijds dierlijke producten, en de beschikbaarheid van grondstoffen hiervoor?

Disclaimer: Dit artikel is geschreven o.b.v. de bekende informatie op het moment van schrijven. We gaan ervan uit dat dit niet meer wordt gewijzigd. De meest recente besprekingen kunnen hier echter verandering in brengen. Houd daarom de actualiteit met betrekking tot wet- en regelgeving van de officiële instanties in de gaten.

Deel dit artikel

Plan een afspraak met uw specialist

Reudink heeft al vele scenario’s bekeken en uitgerekend om ook voor uw bedrijf een maatwerk-oplossing te vinden. Neem contact op met uw specialist om in kaart te brengen wat de nieuwe bio-wetgeving (financieel gezien) voor uw bedrijf betekent. Gezamenlijk maakt u een specifiek bedrijfsplan waarin niet alleen de voerstrategie, maar ook de resultaten en kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Vervolgens is het van belang om een mogelijke kostprijsverhoging binnen uw netwerk onder de aandacht te brengen om begrip te creëren voor een hogere verkoopprijs van uw eindproduct. Voor leghennen is dit al snel 1,5 cent extra kosten per ei. Wij helpen u hier graag bij!