Weidetip november: maak jouw land winterklaar

Wat niet zichtbaar is, krijgt vaak te weinig aandacht. Dit geldt zeker voor het bodemleven. Terwijl we de schimmels en bacteriën hard nodig hebben voor het vrijmaken van de voedingsstoffen voor onze gewassen komend jaar. Voorkom dat de protozoën, aaltjes en regenwormen in de bodem verdrinken door waterplassen op het land. Voer het water tijdig af.

Header weidetip november bodemleven en waterplassen - Reudink Nederland

De laatste tijd is er veel regen gevallen. Dit resulteert in waterplassen op het land. Veelal op dezelfde plekken als vorig jaar. Deze ‘poelen’ worden alleen maar groter. Wanneer een stuk land langer dan 24 uur onder water staat, zal een groot deel van het bodemleven niet overleven. Het is van belang om dit te voorkomen. Zo geven we het bodemleven de kans om ons komend jaar te helpen met het telen van een gezond gewas.

Hoe je dat doet? Denk aan het maken van sleuven in het grasland of trek greppels in het bouwland. Op grasland percelen met een stevige ondergrond kun je uitstekend een sleufloze greppelfrees gebruiken. Zo kan het water wegstromen zonder dat jij hier last van hebt tijdens de oogstwerkzaamheden en zonder dat de koe dit merkt tijdens het weiden.

Let op: een goed bodemleven trekt mollen aan. Dat is op zich positief. Echter is het verstandig de mol niet talrijk te laten worden met het oog op de ruwvoerkwaliteit.

Deel dit artikel