Zomermeststoffen helpen gras-klaver de zomer door

Elke zomer hetzelfde liedje; de grasgroei gaat achteruit. Net als de smakelijkheid van het gras of de gras-klaver. Maar gelukkig kunnen we het gras en de klaver in de zomer ondersteunen! Hoe? Kali. Zowel gras als klaver zijn kalibehoeftige gewassen. Dankzij kali worden de voedingstoffen van de wortels naar de plantdelen getransporteerd, krijgt de plant meer stevigheid, een verbeterde wintervastheid en een verhoogde droogteresistentie.

Header gras klaver veld - Reudink Nederland

Hoe herken je een kalitekort?

Een minimaal tekort is lastig te herkennen. Je ziet enkel dat de bladeren wat kleiner blijven. Een groter tekort kun je herkennen door de witte/geelbruine vlekken op het klaverblad (zie foto). Deze zie je als eerst op de oudere bladeren. Bij een groot tekort sterft klaver af. Een kalitekort kan dus de oorzaak zijn van een ‘ineens’ sterk verminderd (plaatselijk) aandeel klaver in het perceel. Minder, geen of kleinere klaverplanten betekenen direct een slechtere N-voorziening voor het gras. En daarmee voor de hoeveelheid en kwaliteit van je ruwvoer!

Klaver kalitekort

Behoefte versus aanbod: wanneer spreek je van een tekort?

Op jouw gewasanalyse staat de kaligehalte per kg droge stof. Als je deze vermenigvuldigd met de droge stof opbrengst per ha, weet je de gemiddelde kalibehoefte. Een goed producerend maaiperceel onttrekt bij 10 ton droge stof al snel 250-275 kg kali.

Op de bodemanalyse staat de kalibeschikbaarheid per ha. Reken daar de kaligift via RDM bij op, en je hebt het aanbod. Is het tekort groter dan 30 kg? Dan is het verstandig om in de zomer of in het najaar te bemesten met een kalimeststof. Over het algemeen is de behoefte aan extra kali in de zomer op zandgrond groter dan op kleigrond.

Denk vooral aan de nieuw ingezaaide percelen die in het voorjaar geen RDM hebben gekregen, goed producerende maaipercelen die na de 1e snede geen 2e RDM gift hebben gehad en weidepercelen die binnenkort voor het eerst gemaaid worden.

Welke meststoffen zet je in?

De 2 meest gebruikte meststoffen zijn Kaliumsulfaat (tevens S) en Nakamag. Waarbij Nakamag bij voorkeur ingezet wordt op weidepercelen (zie natrium). Plan deze bemesting indien mogelijk vlak voor de regen in. Kali 30 (patentkali) kan ingezet worden als ook Mg gewenst is.

Gras klaver teeltdag

Hoe zit het met natrium?

Met natrium kun je direct de smaak van het gras beïnvloeden. Het gras-klaver gewas zelf heeft er nauwelijks voordeel van. De koeien echter des te meer (lees het in onze weidetip voor juli). Het verhogen van het natriumgehalte van het gewas, resulteert in een verhoogde vers gras opname in de weide.

Hoe zet je natrium in?

De enige biologische natriummeststof is Nakamag (Magnesia-Kainiet). Natrium is een erg mobiel element (het lost erg gemakkelijk op). Dat heeft als voordeel dat het snel door de plant opgenomen kan worden. Het nadeel is dat de natrium niet in de bodem achterblijft en dus iedere snede opnieuw gestrooid moet worden. Het advies is dan ook om vanaf juli iedere 4 weken Nakamag op de weidepercelen toe te strooien. Een gift van 75 kg per ha per snede is al voldoende.

Aangezien Nakamag ook kali bevat, ondersteunt het de vochthuishouding van de grasklaver. Op slempgevoelige kleigrond is het verstandig geen Nakamag te gebruiken.

Header koe zwartbont

Zo help je gras-klaver de zomer door

Gelukkig zijn er mogelijkheden om onze gras-klaverpercelen te ondersteunen de komende maanden. Deze zomermeststoffen zorgen zo niet alleen voor meer en kwalitatief beter gras en gras-klaver, maar geven tegelijkertijd de kans om langer goed te kunnen blijven weiden en daarmee goedkoop te kunnen blijven melken. Onze melkveespecialisten weten hoe dat moet en ondersteunen je graag!

Deel dit artikel