Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

31-10-2021

Biologische gipsmeststof voor een betere gewasopbrengst

Gipsmeststof

Voor het komende teeltseizoen heeft Reudink opnieuw de biologische gipsmeststof met zwavel: Calci-blend-S. Speciaal bedoeld voor toepassing in de biologische landbouw en de stimulatie van een hogere eiwitopbrengst en eiwitkwaliteit van uw gewassen. Zo werkt het en dit zijn de voordelen.

Calci-blend-S

Calci-blend S is een meststof voor toepassing in de biologische landbouw. Het product bevat zowel calcium als zwavel in goed opneembare vorm. De samenstelling ziet er als volgt uit: 28% Ca (CaO) en 16% S (CaSO4). Calci-blend S is verkrijgbaar in BigBags van 600kg. Het is een granulaat die gemakkelijk aan te wenden is middels een pendel- of centrifugaalstrooier.

Zwavel voor betere eiwitkwaliteit

Zwavel is een onmisbaar element voor de vorming van enkele essentiële aminozuren (methionine en cysteïne). Een goede zwavelvoorziening zorgt voor een betere eiwitkwaliteit en veelal ook een betere (eiwit)opbrengst. Problemen met de zwavelvoorziening op grasland beperken zich tot de eerste (en soms tweede) snede. In latere sneden is de zwavelvoorziening vanuit de bodem voldoende om in de behoefte van gras(klaver) te voorzien.

Hoe werkt het?

Wanneer het gras (en de klaver) groeit op basis van de door mineralisatie vrijkomende voedingsstoffen is de zwavelvoorziening altijd toereikend. In de bodem is de verhouding Stikstof: Zwavel zodanig dat er eerder een gebrek aan stikstof (N) is dan aan zwavel (S). Omdat we de groei van het gras graag op tijd stimuleren, bemesten we de grond al vroeg – als er nog geen mineralisatie is – met drijfmest. Door vroeg in het voorjaar dierlijke mest toe te dienen, ontstaat extra behoefte aan aanvullende zwavelbemesting.

In de organische mest zit niet alleen stikstof maar ook zwavel. De zwavel in dierlijke mest is volledig in organische vorm aanwezig en deze komt dus niet op korte termijn beschikbaar. De stikstof uit de mest is deels beschikbaar (mineraal) en deels niet beschikbaar (organisch). Doordat het minerale deel van de stikstof meteen na toediening beschikbaar is voor het gras ontstaat de behoefte aan aanvullende zwavelbemesting. Deze behoefte ontstaat omdat de zwavelbeschikbaarheid uit zowel de bodem als uit de (drijf)mest slecht is en niet kan dienen als aanvulling op de beschikbare stikstof uit de mest.

Goede zwavelvoorziening, bron van calcium

Kort samengevat

Met Calci-blend S voorziet u in een hogere eiwitopbrengst en verbetert u tegelijkertijd de bodemstructuur! Heeft u interesse in de meststof Calci-blend-S? Neem dan contact op met onze klantenservice of bel uw Reudink-specialist of uw dealer.