Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

26-03-2019

Een goede lammerenopfok maakt het verschil

Lammerenopfok Verhoeven

Elke kilo boven de 35 kg lichaamsgewicht bij eerste dekking geeft 18 kilo meer melk in de eerste lactatie, zo luidt de vuistregel in de opfok van geitenlammeren. Geitenhouders Carla en Gerrit Verhoeven uit het Brabantse Biezenmortel merken echter nog veel meer voordelen van een betere ontwikkeling van hun lammeren.

Met 7 maanden op 40 kilo 

“Tot 2,5 maand krijgen de lammeren Bio melkpoeder en Capri Pensstart van Reudink. Rondom spenen nemen ze zo’n 250 gram Capri Pensstart per dag op, wat vrij veel is”, vertelt geitenspecialist Jelle van de Mortel. Het viel de geitenhouders uit Biezenmortel echter niet mee om hun geitenlammeren binnen de bio-norm van maximaal 40% krachtvoer met 7 maanden op een dekgewicht van 40 kg te krijgen. Op advies van Jelle begonnen ze met het bijvoeren van hele maiskorrels. Jelle: “Het is zetmeelrijk maar werkt veel langzamer dan bewerkte maisproducten.” Geitenhouder Gerrit was direct enthousiast: “Als ik een emmer maiskorrels aan de geiten voer, vliegen ze erop af. In de opfokperiode van 3,5 tot 7 maanden krijgen ze dagelijks 600 gram Capri Opfokbrok, 200 gram maiskorrels en daarnaast kuilgras. Nu haal ik het optimale dekgewicht van 40 kg op 7 maanden met gemak! We zien nu in de praktijk hoe belangrijk dit is en welke voordelen dit oplevert.”

Afbeelding: P3_Reportage Verhoeven geitenopfok 4

Direct mee in het ritme

De geitenhouders werken met een vaste aflammerperiode. “In februari/maart lammeren alle geiten af en hebben we extra personeel om de werkpiek aan te kunnen”, legt Gerrit uit. “Dat is efficiënt, maar heeft als bijkomend voordeel dat de geiten in het najaar volgens natuurlijk ritme weer makkelijker drachtig worden. Doordat de lammeren op 7 maanden leeftijd goed ontwikkeld zijn, worden ze in september/oktober gelijk met de rest van de geiten gedekt. Zo kunnen we de vaste aflammerperiode handhaven. Na het aflammeren in februari/maart komen ze als volwaardige geiten de melkstal en geven ze tijdens de eerste lactatie direct goed melk.”

Gezonde geitenbiest

Een ander voordeel van goed ontwikkelde lammeren bij eerste dekking is het hogere aandeel meerlingen én de betere biestkwaliteit. “Sinds een half jaar voeren we de kleinste lammetjes geitenbiest in plaats van kunstbiest. Met een refractometer meten we de kwaliteit van de biest. Het valt op dat de biest van de goed ontwikkelde eerstejaars geiten in kwaliteit is toegenomen. De biest van de eerstejaars geiten heeft de voorkeur, omdat daarbij de minste kans op ziekteoverdracht is”,  weet Gerrit van zijn dierenarts. “De eerste drie uur na aflammeren heeft de biest de beste kwaliteit. Deze biest geven we vers aan de kleinste lammeren. Zo krijgen zij direct een goede start.”

Lammeren

Klimaat lammerstal

Naast de aanpassingen in het opfokrantsoen hebben Carla en Gerrit Verhoeven ook de puntjes op de i gezet in het klimaat van de lammerstal. Op advies van Jan van den Brink, klimaatspecialist bij FarmConsult, hebben ze de ventilatie aangepast. Net zoals in de varkenssector werkt de ventilator nu volautomatisch via een ingestelde curve. Op basis van het gewicht van de dieren neemt de ventilatie toe. “Voorheen moest ik de ventilatie handmatig bijstellen. Dan liep ik natuurlijk al snel achter de feiten aan”,  bekent Gerrit. “Dit systeem werkt perfect. Het voorkomt luchtwegproblemen bij de lammeren en zorgt voor een behaaglijk stalklimaat.”

De Natuurbock

Inmiddels hebben de geitenhouders uit Biezenmortel ook al de nodige ervaring opgedaan met het afmesten van eigen bokjes. In samenwerking met Het Brabant Landschap hebben ze een groot perceel natuurgrond dat goed afgerasterd is. Als de bokjes 3 maanden oud zijn gaan ze de wei in. Daar blijven ze ongeveer 2 à 3 maanden en dan komen ze weer op het bedrijf voor de afmestperiode. Met 6 maanden verkopen ze de bokjes voor de slacht. De markt voor deze zogenaamde ‘Natuurbock’ is nog in volop ontwikkeling en is nu nog niet kostendekkend. “Het streven is wel om alle bokjes op het eigen bedrijf af te mesten. Dat betekent dat er aan de afzetkant nog wel wat moet gebeuren. We werken er hard aan om het elke dag weer wat beter te doen.”

De Natuurbock

Bedrijfsprofiel familie Verhoeven

Gerrit en Carla Verhoeven hebben in het Brabantse Biezenmortel een bedrijf met circa 1.200 biologische melkgeiten en 350 lammeren. Van de 45 hectare grond is 6,5 hectare in gebruik voor de teelt van snijmais; de rest is grasland. De productie bedraagt 920 liter per geit per jaar met 3,8% vet en 3,5% eiwit. Alle melk wordt geleverd aan Organic Goatmilk Coöperatie. Voor voeding en advies gaat Verhoeven naar Reudink. Naast de twee ondernemers zijn er twee vaste medewerkers op het bedrijf voor 40 en 30 uur per week plus losse hulp in drukke tijden.