Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

03-09-2021

Nieuwkomers in de biologische pluimveehouderij

Van gangbare koeien naar bio-pluimvee

Het boerenleven zit de familie Willems in het bloed. Intussen is de 4e generatie klaar om het familiebedrijf voort te zetten. Geert Willems start samen met zijn ouders (Annechienus en Janneke), zijn vrouw Anita en hun twee dochters (Jara en Sophie) een biologisch pluimveebedrijf in Orvelte. Dit is geen vanzelfsprekende stap, want van origine had de familie een gangbaar melkveebedrijf. Het werk was zwaar en ook financieel was het lastig. Daarom werd rond 2004 een gedeelte van het melkvee geruild voor vleesvee en het melkquotum verleased. Ook zocht de familie naar uitbreidingsmogelijkheden, maar zich staande houden in de melkveehouderij bleef een uitdaging.

In 2007 vond de familie een nieuwe (de huidige) locatie in Orvelte met circa 30 hectare grond. Destijds wilden ze al starten met kippen, maar dit werd niet toegestaan omdat er al te veel kippen in het gebied waren. Daarom is er toen een stal voor Blonde d’Aquitaines gebouwd met de mogelijkheid deze om te kunnen bouwen naar kippenstal. Na verloop van tijd (2017) kwam de familie tot de conclusie dat de combinatie van vleesvee en akkerbouw hen niet voldoende bracht, zowel financieel gezien als ook wat betreft arbeidsvreugde. Het was stoppen of alsnog proberen een tak met biologische kippen op te zetten. Gezien de passie voor veehouderij was die keuze snel gemaakt.

Een nieuwbouwstal voor bio-leghennen

De locatie in Orvelte mag alleen een grondgebonden bedrijf hebben, vandaar de keuze voor biologisch. De kernwaarden van bio spraken Geert en Anita altijd al aan en Anita komt zelf van een bio-varkensbedrijf. “De kip is een fijn dier met een mooie productie. Pluimveehouderij gaat meer om techniek en is minder fysiek-zwaar werk. De constante afzet van eieren zorgt ook voor een stukje financiële zekerheid”, ligt Geert toe. In de zomer van 2017 is de familie gestart met het omschakelen van gangbaar vleesvee naar bio-leghennen. “Het grootste verschil tussen bio en gangbaar is de extra ruimte in de stal en de uitloop. De kippen kunnen lekker naar buiten. Ook is het houden van kippen goed te combineren met akkerbouw.”

Bent u benieuwd hoe de nieuwbouwstal eruit is komen te zien? Bekijk dan onderstaande video en maak kennis met de familie Willems:

Uitdagingen gedurende het proces van de bouw

Nieuwkomers in bio zijn gebaat bij goed advies

Het ontwerp en de installatie van de complete stalinrichting voor de nieuwe stal van de familie Willems is verzorgd door Geissler Installatietechniek. Met één systeem controleert, analyseert en beheert pluimveehouder Geert de klimaatregeling, voerautomatisering, het gedrag en de gezondheid van de leghennen. Door het Jansen Poultry Comfort 2.0 Voliéresysteem – met zitstokken, voer en water op verschillende niveaus – wordt het natuurlijke gedrag van de hennen gestimuleerd en optimaal gebruik gemaakt van de ruimte in de stal. De familie Willems heeft gekozen voor de Novogen Brown Light hennen van Verbeek Broederij en Opfok. De Verbeek-aanpak in combinatie met de juiste genetica, zorgt voor de ideale start van een biologisch legkoppel. In de nieuwe silo’s op het bedrijf zitten de kwalitatieve, biologische leghennenvoeders van Reudink. Met haar jarenlange ervaring ondersteunt Reudink nieuwkomers, omschakelaars en bestaande ondernemers, zoals de familie Willems, bij elke uitdaging op het boerenerf. De afzet van de biologische eieren is geregeld via Eierhandel Gebroeders Van Beek. “Beginnende pluimveehouders zijn gebaat bij goed advies, deze partijen hebben ons optimaal ondersteund”, aldus Geert.

Trots!