Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

16-03-2021

Predatie: groot probleem in bio, maar er is iets aan te doen

Peter Venhuis: “In de praktijk schommelt de predatie al gauw tussen de 2 tot wel 10% per koppel.”

Biologische bedrijven met vrije uitloop hebben er allemaal mee te maken: predatie, ofwel roofvogels en vossen die kippen roven. Het kost geld en het bemoeilijkt het managen van een koppel. Wat kunt u doen om de schade te beperken? Peter Venhuis en Jos Fransen, Bio-pluimveespecialisten van Reudink, geven advies.

Predatie in buitenuitlopen gebeurt op grote schaal. In de praktijk schommelt het volgens Peter Venhuis al gauw tussen 2 tot wel 10% per koppel. Hij rekent bij een gemiddelde voerwinst van €15 met een derving van € 7 tot € 8 per hen. Op een koppel van 15.000 hennen is dat bij gemiddeld 5% extra uitval een kostenpost van circa € 5.625. Een gemiddelde schade van €0,40 cent per hen.

Venhuis ziet verschillen in de mate waarin bio-bedrijven worden getroffen. Dat is deels te wijten aan omstandigheden zoals de hoeveelheid bos in de omgeving en actieve jagers. De buizerd en de havik zijn, net als alle fauna in de nieuwe Wet natuurbescherming, beschermde diersoorten. “Verjagen of verdrijven is dan de enige optie”, aldus Venhuis. Voor kraaien en vossen geldt een landelijke vrijstelling, waardoor bejaging mogelijk is.

“Pluimveehouders kunnen zelf ook het nodige doen, zoals zorgen dat alle kippen ’s avonds tijdig binnen zijn en een deugdelijke omheining”, zegt Jos Fransen. Ook afspraken met jagers en doorloop- of duikervallen plaatsen behoren tot de mogelijkheden. Deze kosten zo’n € 400 tot € 1.000 per stuk. De juiste plaatsing is belangrijk voor een goede vangst. Meestal zijn er sporen of achtergebleven kippenveren zichtbaar waar de predatoren langs lopen. Ook kan een jager helpen bij de plaatsing van vallen. Een systeem met automatische melding wordt geadviseerd. Verder staan enkele provincies het gebruik van kunstlicht toe om ’s nachts vossen te bestrijden. Plaatselijke jagers zijn via hun wildbeheereenheid daartoe gemachtigd.

Managen van de uitloop

De inrichting van de uitloop kan de predatie door roofvogels ook voorkomen. Beschutting onder struiken en planten en onder schuilhutten, geeft de kippen de kans om bij een aanval te schuilen. Het zaaien van hoekjes mais is ook een optie. Hoge bomen daarentegen geven juist de roofvogels een gelegenheid die tot uitkijkpost te verkiezen.

“Het opstellen van zogenaamde vogelvliegers, draaiende gekleurde bollen en verplaatsbare vogelverschrikkers of poppen kunnen de roofvogels afschrikken. Door regelmatig af te wisselen kan gewenning aan het afschrikmiddel worden voorkomen”, adviseert Fransen.

Managen van een koppel

Schade melden biedt uitkomst

In Nederland is er de mogelijkheid om schade door predatie te melden in het Schade Registratie Systeem. Dit zorgt ervoor dat de overheid en de provincie de schade goed in beeld hebben. Een goede, cijfermatige onderbouwing draagt hiertoe bij. Meer inzicht zorgt ervoor dat er maatregelen worden genomen of ontheffingen van de jacht worden ontleend om predatie tegen te gaan. Zowel grondgebruikers als jagers kunnen schade melden en een claim aanleggen. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link.

Meer informatie

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met uw specialist of met onze klantenservice.