Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

29-03-2021

Tips voor start weidegang

Weidegang

Gezonde, grazende koeien in de wei zijn een mooi gezicht. Maar wanneer kunt u starten met weiden en is het slim om wel of niet voor te weiden? Deze twee tips helpen voor een succesvolle weidegang.

Tip 1: Ga voorweiden

Voorweiden is een (groot) aantal percelen in één dag door de koeien af laten vreten. Dus voordat u écht begint te beweiden. De voordelen van voorweiden zijn:

  • De koeien vreten het oude gras op. Dit gras vreten ze later niet meer op, omdat jonger gras lekkerder is. Het oude gras verdwijnt dan in de kuil met negatieve gevolgen voor smakelijkheid en kwaliteit van de graskuil.
  • Gras wordt gestimuleerd om uit te stoelen. Dit is erg positief voor de zodedichtheid van een perceel, zodat bijvoorbeeld paardenbloem maar ook ruwbeemd minder kans krijgen. 

Gaat u voorweiden? Zorg er dan voor dat u de uren voorweiden aan het aanbod van het betreffende perceel aanpast.

Tip 2: Wanneer starten met weidegang?

Maak een bewuste keuze of u de eerste snede wilt maaien of weiden:

  • Nieuw Nederlands Weiden: is de bodemtemperatuur 10°C en is de zode begaanbaar? Start dan met weiden. 
  • Omweiden: Begin met weiden zodra er 1200 kg drogestof gras staat (13-14 cm). Door tijdig te beginnen zorgt u voor het ontstaan van groeitrappen. Dit maakt het weiden in de komende maand(en) stukken makkelijker.
  • Maaien: maai een deel van de huiskavel ‘te vroeg’. Daardoor kunt u eerder met de koeien verweiden. Ook loopt u minder snel vast en krijgt u meer vers gras in de koe tijdens de tweede snede.

Let op! Aangezien de grasgroei nog wel beperkt is, moet het aantal uren weidegang ook nog beperkt blijven.

Meer informatie of advies?

Heeft u nog vragen over de weidegang of heeft u een specifiek probleem waar u advies in wilt? Onze weidecoach helpt u hier graag bij. Neem voor meer info contact op met uw lokale dealer of onze klantenservice.