Column: Perspectief

Terwijl de geschiedenis van Reudink, als het gaat om de productie van biologische voeders, teruggaat tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw, vieren we dit jaar ons 10-jarig jubileum van de locatie en het hoofdkantoor in Lochem!

Wilfred column foto header website - Reudink Nederland

We zijn trots op hoe Reudink zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, maar ook op de groei van de biologische sector. Dit alles hadden we niet bereikt zonder onze medewerkers en klanten. Zij die elke dag weer met veel passie, ambitie en inzet werken aan gezamenlijke doelen. Veel dank hiervoor!

Daarnaast is dit ook een moment om vooruit te kijken. Het zijn onzekere tijden op allerlei gebieden. In onze sector uit zich dat onder andere in volatiliteit van de (bio-)grondstoffenmarkt en stijgende energieprijzen. Bovendien is het de vraag in hoeverre de biologische consumptie weer gaat toenemen. En of de Europese, en daaruit voortvloeiende nationale, doelen voor 2030 qua bio-areaal niet alleen haalbaar zijn, maar ook in welke mate deze passen bij de consumptie van biologisch voedsel. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Vanuit het perspectief van Reudink is het belangrijk om vast te houden aan onze strategie en de kernwaarden die we vorig jaar opnieuw hebben bepaald: een lokale marktaanpak, dicht bij de klant, met producten tegen competitieve prijzen die bijdragen aan een duurzaam rendement voor zowel de klant als voor Reudink.

Ook kijken we voortdurend naar kansen op het gebied van samenwerking of overname in markten/landen waarin we al actief zijn of willen zijn. Dit, zoals vastgelegd in de eerder genoemde strategie, met als doel om onszelf de komende 10 jaar (en verder) te blijven ontwikkelen en een toonaangevende partij en een (bio)logische keuze te zijn voor onze klanten.

Hiermee brengen we perspectief voor Reudink en dragen we bij aan de biologische veehouderijsector. Zo bereiken we over 10 jaar opnieuw een mijlpaal met reden voor een feestje.

Samen op weg naar een biologische toekomst!

Wilfred Jonkman

Deel dit artikel