De ideale opfokgelt

De opfok tot gezonde gelt is de basis voor een lang en productief zeugenleven. De ideale opfokgelt heeft een rechte rug, voldoende ontwikkelde en correct geplaatste spenen, een goed ontwikkelde vulva en sterk beenwerk. Het gewicht en de spekdikte zijn conform de gewenste streefwaarden.

Kennis
Varkens
Header zeug in modderpoel - Reudink Nederland

Waaraan moet een opfokgelt voldoen bij eerste inseminatie?

Om te bereiken dat zeugen lang leven en langer meer gezonde worpen hebben, is een goede opfokgelt de basis. Maar wat is een ideale opfokgelt? Welke streefwaarden bij eerste inseminatie van gelten leiden tot een hoge, gezonde levensproductie?

  • Leeftijd: 255 dagen
  • Gewicht: 170 kg
  • Spekdikte: 13 mm

Houd je deze streefwaarden aan, dan is meer focus en sturing bij de gelten mogelijk. Zo streef je naar een toekomstige zeugenstapel die beter presteert met minder vervanging.

Hoe krijg je opfokgelten in de juiste conditie?

Door een groeicurve van gemiddeld 660 gram per dag aan te houden, komen de gelten netjes in de ideale conditie uit bij eerste inseminatie. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat de gelten onbeperkt gevoerd worden. Dit brengt rust en verzadiging. En het resulteert in uniformere koppels. Wel is het van belang de voerinhoud dan op de leeftijd en genetica van de dieren af te stemmen. Dat is voor ieder bedrijf verschillend. Onze varkensspecialisten helpen je graag met een maatwerk berekening voor jouw biologische varkenshouderij.

Wil je weten wat de ideale opfokgelt jou kan opleveren? Neem contact op met een van onze varkensspecialisten. Hij of zij berekent jouw voordeel.

Meer over varkens
Varkens sectorpagina header

Waar moet je op letten in de opfok van gelten?

Naast leeftijd, gewicht en spekdikte bij eerste inseminatie spelen er nog meer zaken een rol om tot zeugen met een lange levensduur en hoge productiviteit te komen. Stevig beenwerk, goed ontwikkelde geslachtsorganen in combinatie met een goede gezondheid (weerstand), zijn nodig om een leven lang mee te kunnen. Een optimale huisvesting, een prettig klimaat en een effectieve gezondheidsaanpak liggen hieraan ten grondslag.

Huisvesting:

  • Kies bij opfokgelten voor een betonnen vloeruitvoering. Metaal en kunststof zorgen voor een minder goed slijtagepatroon van de klauwtjes, waardoor ongewenste beenstand kan ontstaan. Dit geldt ook al in de opfokfase vanaf spenen tot 25 kg!

Stalklimaat:

  • Wat betreft klimaat hanteren we voor opfokgelten dezelfde uitgangspunten als voor gespeende biggen en vleesvarkens.

Adaptie aan zeugengroep:

  • Zorg ervoor dat de gelten vóór introductie in de dekstal en dragende zeugenstal al gewend zijn aan het voer- en huisvestingssysteem. Begin tijdig met een kennismaking met het voerstation. Een goede adaptatie is heel belangrijk voor gelten om zich in te stellen op hun volgende fase.
  • Let erop dat gelten – voordat ze in de dekstal in contact komen met oudere zeugen – ‘gelijkgeschakeld’ zijn wat betreft weerstand/gezondheid. Een adequaat en goed uitgevoerd entschema en een verantwoorde manier van ‘kiemenuitwisseling’ in de vijfde/zesde levensmaand zijn hierbij van belang. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld speekseltouwtjes en/of jute zakken als praktisch hulpmiddel.
  • Vergeet tot slot de sociale gewenning niet: Huisvesten in grotere groepshokken, regelmatig een keer rustig door de hokken lopen, een goed lichtregime en een tijdige beerintroductie zijn, behalve voor een goede bronstdetectie, ook belangrijk om het sociale aspect te trainen.

Meer info of advies?

Onze specialisten bieden kennis, advies en begeleiding om jouw bedrijfsdoelstellingen om te zetten in het beste resultaat. Zij hebben hiervoor diverse tools ter beschikking, zoals ons managementsysteem Agroscoop. Hiermee krijgen de specialisten goed inzicht in de prestaties van jouw gelten en zeugen en de mogelijke verbeterpunten om te komen tot een hogere levensproductie. Stuur zoveel mogelijk vanuit feiten/data: meten is weten!

Deel dit artikel