Tips voor de opfok van biologische gelten

Onze varkensspecialisten geven je graag een aantal praktische tips voor de opfok van biologische gelten gericht op de volgende aandachtsgebieden: selectie, stalinrichting, diergezondheid, en voeding. Want naast streefwaarden als leeftijd, gewicht, groeicurve en spekdikte is goed management tijdens de opfok allesbepalend voor het bedrijfsresultaat.

Kennis
Varkens
Header web zeug springend buiten voor modderpoel - Reudink Nederland

Selectie

 • De ideale opfokgelt heeft een rechte rug, voldoende ontwikkelde en correct geplaatste spenen, een goed ontwikkelde vulva en sterk beenwerk. Het gewicht en de spekdikte zijn conform de gewenste streefwaarden.
 • Selecteer daarnaast ook op geboortegewicht, stand van de benen, in welke ruimte is opgefokt, of de dieren meegaan met de vleesvarkens of niet en de voeding.
 • Let op: het proces van selectie begint al in de kraamstal. Een voordeel van eigen opfok is dat je de dieren al vanaf de geboorte meemaakt.

Stalinrichting

 • Richt je stallen in groepen in die passen bij de bedrijfsgrootte. Bijvoorbeeld: heb je 100 zeugen met 50% vervanging, dan kun je met plek voor 50 zeugen 2 keer per jaar een plaats benutten. Je hebt dan 25 opfokplaatsen nodig verdeeld over 5 hokken.
 • Geef de dieren voldoende hokoppervlak (2,5m2 per dier) en zorg voor een vloer waarop ze de klauwtjes kunnen slijten. Beton heeft daarbij de voorkeur. Vermijd kunststof en metaal. Dit kan resulteren in een ongewenste beenstand. Dit geldt overigens ook in de opfokfase vanaf spenen tot 25 kg gewicht.
 • Stimuleer een optimale beenwerkontwikkeling door droge hokken.
 • Voorkom een dip in voeropname en groei door soepele overgangen naar de dekstal en dragende zeugenstal. Introduceer gelten voor die tijd al aan het voerstation.
 • Schenk aandacht aan de sociale gewenning. Huisvesten in grotere groepshokken, regelmatig een keer rustig door de hokken lopen, een goed lichtregime en een tijdige beerintroductie zijn, behalve voor een goede bronstdetectie, ook belangrijk om het sociale aspect te trainen.
 • Wat betreft het stalklimaat hanteren we dezelfde uitgangspunten voor opfokgelten als voor gespeende biggen en vleesvarkens.

Diergezondheid

 • Hang een schema met het entprogramma op in de opfokstal.
 • Zorg ervoor dat gelten ‘gelijkgeschakeld’ zijn met de oudere zeugen wat betreft weerstand en gezondheid voordat ze naar de dekstal gaan. Een adequaat en goed uitgevoerd entschema en een verantwoorde manier van ‘kiemenuitwisseling’ in de vijfde/zesde levensmaand zijn hierbij van belang. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld speekseltouwtjes en/of jute zakken als praktisch hulpmiddel.
Web klein zeug liggend tevreden in zand

Voeding

 • Voer minimaal 2 voersoorten vanaf een gewicht van 25 kg.
 • Voer onbeperkt en naar behoefte van de dieren. Let daarbij op genetica en leeftijd. Gemiddeld kun je 660 gram per dier per dag aanhouden. Weeg de dieren regelmatig om de voercurve in de gaten te houden. Download hier de voerhandleiding van Reudink
 • Stel voldoende vitaminen en mineralen beschikbaar voor optimale groei. Zo voorkom je dat de dieren een dip krijgen waar ze later in de productie last van kunnen krijgen. Reudink beschikt over een product dat specifiek deze behoefte dekt in de geltenopfok; Reudink Sporavit
 • Water is een belangrijke voedingsstof voor de varkens. Opfokgelten hebben zo’n 2,5 tot 4 keer zoveel water nodig als voer.

We omschrijven de geltenopfok als de periode tot de eerste inseminatie. Maar ook wat daarna gebeurt, is van belang. Streef er in de totale dracht naar dat de dieren 70kg aankomen, zodat ze aan het einde van de dracht minimaal 240kg wegen. Dit zorgt ervoor dat de zeug voldoende body, conditie en energie heeft voor de eerste worp. En om de biggen groei mee te geven. Ook helpt het bij de volgende worp.

Deel dit artikel

Vragen & meer info

Heb je vragen of wens je een nadere toelichting op deze tips? Neem contact op met jouw varkensspecialist of onze klantenservice. We helpen je graag.