HomeMixxing draagt bij aan kringlooplandbouw

Jaarlijks importeert Nederland 1,7 miljard kg plantaardig eiwit (waarvan slechts 1% biologisch). Dit eiwit komt deels ook van buiten Europa en wordt met name gebruikt in de veevoerproductie. In het kader van de kringloopgedachte is het wenselijk meer eiwit van eigen bodem te telen en zo minder internationaal te hoeven inkopen. HomeMixxing draagt hieraan bij.

Kennis
Varkens
Pluimvee
Headers Reudink website gras duurzaamheid - Reudink Nederland

Kringlooplandbouw draait om het behalen van een goede opbrengst waarbij klimaat, milieu en natuur minimaal wordt belast en duurzaam wordt omgaan met grondstoffen en energie. Deze kringloopgedachte met daarin de zorg voor omgeving, mensen, dieren en bodem zien we ook terug in de basisprincipes die we in de gehele biologische landbouwketen nastreven. En wist je dat ons logo de kringloop symboliseert?

De rol van HomeMixxing in kringlooplandbouw

Als veehouder draag je bij aan het sluiten van de kringloop door dieren ruwvoer van eigen land, aangekochte (regionale) grondstoffen en reststromen die niet geschikt zijn voor humane consumptie te voeren.

  • Kies je voor eigen teelt? Neem bij voorkeur stikstofbindende gewassen en ontdek de potentie van mengteelt. Zo maak je efficiënt gebruik van de natuurlijke processen in de bodem en kun je zuinig omgaan met grondstoffen. Hierdoor hoef je minder (kracht)voer (internationaal) aan te kopen. Dit resulteert in verminderde marktafhankelijkheid wat een kostenvoordeel kan opleveren. En zo weet je precies wat je voert.
  • Kies je voor het aankopen van enkelvoudige grondstoffen? Overweeg dan de aankoop van regionale grondstoffen van collega-veehouders en het inzetten van (humane) reststromen die anders als afval worden gezien. Zo ben je flexibel in de rantsoensamenstelling. Je kiest de voordeligste grondstoffen met optimale voederwaarde. Dit vul je waar nodig aan met een maatwerk voeroplossing om in de behoefte van jouw dieren te voorzien.
Gerst erwten dronten

In beide gevallen biedt Reudink begeleiding van A tot Z van een van onze HomeMixxing-specialisten. Zij ondersteunen middels monstername van de beschikbare – eigen of regionaal geteelde – grondstoffen om te zien welke voederwaarde in huis is. Vervolgens stellen zij een optimale rantsoenberekening op naar de behoefte van jouw dieren. Ook ondersteunen wij veehouders met advies over het juist opslaan, bewerken en inzetten van biologisch-geteelde producten. En brengen we o.a. biologische akkerbouwers en onze klanten (of klanten onderling) met elkaar in contact om de kringloop verder te sluiten.

Samenwerking Winny en Arjen van Buuren

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Winny en Arjen van Buuren (van o.a. Landgoed Velhorst en de Zenderense Es). Wij brachten hen in contact met een aantal van onze klanten in de regio. Zo gingen de biologisch-geteelde akkerbonen – een voedzaam, regionaal product – en het stro van de Deldeneresch naar een biologisch varkenshouder. De mest van de varkens werd weer op hetzelfde land gebruikt. De bonen van de biologisch-geteelde lupine gingen rechtstreeks naar een biologisch melkveehouder. Een gedeelte van hun melk wordt regionaal afgezet via de Raw Milk Company en is verkrijgbaar in supermarkten in de omgeving. Het blad en de stengels zijn gehakseld en blijven als organische stof op de akker.

Kortom: HomeMixxing sluit de kringloop door…

  • … het inzetten van eigen geteelde gewassen, regionaal aangekochte grondstoffen en/of humane reststromen
  • … (rotatie van) eigen teelt dat fungeert als bodemverbeteraar met behoud van biodiversiteit en het natuurlijk landschap
  • … een verminderde behoefte om (internationaal) (kracht)voer in te kopen
  • … regionaliteit en samenwerking tussen boeren/in de keten

Klantervaring

Joost van Alphen van bio-varkenshouderij Alpeko

De bio-varkenshouderij levert een rijke bijdrage aan de kringloop middels het gebruik van restproducten uit de humane voedingsindustrie. De kringloopgedachte volgens Joost luidt als volgt: “Niets gebruiken wat opraakt. Alles wat men gebruikt of produceert moet ergens hergebruikt kunnen worden”. Vanuit deze gedachte voert hij zijn varkens 80% restproducten waaronder sojamelk en biologisch tarwezetmeel. Zijn doel? Dit percentage ophogen naar het hoogst haalbare en zo de kringloop verder sluiten. “Reudink ondersteunt ons hier goed in met advies en het optimaal inpassen van de gewenste restproducten in de voersamenstelling”, vertelt Joost.

Varken in modderpoel header verkleind

De kringloop sluiten doen we samen

Onze specialisten ondersteunen veehouders op het gebied van teelt van eigen (ruw)voer en het opstellen van een bouwplan. We ondersteunen veehouders die eigen grondstoffen inzetten of zelf veevoer mengen middels ons HomeMixxing concept. Ook adviseren wij over de toepassing van fermentatie om de voedingswaarde van de grondstoffen of de kuil maximaal te benutten, verliezen te voorkomen en een positieve impuls te geven aan diergezondheid. Bovendien proberen we zoveel mogelijk reststromen uit de humane sector in onze voeders te verwerken of rechtstreeks af te leveren op het boerenerf.

Arjen en Winny def
Deel dit artikel

Meer info over HomeMixxing

Heb jij vragen over HomeMixxing en de mogelijkheden van dit voerconcept op jouw bedrijf? Of wil je meer weten over hoe HomeMixxing past binnen de kringlooplandbouw? Neem dan contact op met een van onze specialisten of bel onze klantenservice.