“Met HomeMixxing weet je precies wat je voert”

Dat is één van de redenen waarom ze bij BioBrüder Heimann in Recklinghausen (DE) kiezen voor het voerconcept HomeMixxing.

Kennis
Varkens
Header Bio Bruder Heimann Home Mixxing reportage - Reudink Nederland

Op dit bedrijf hechten ze veel waarde aan regionaliteit, kwaliteit en de kringloopgedachte. Daar past dit voerconcept uitstekend bij. Bovendien is de bedrijfssituatie er uitermate geschikt voor en draagt het voor de broers Christoph en Elmar Heimann bij aan het werkplezier. Inmiddels hebben ze jarenlange ervaring met HomeMixxing, want ook voor de omschakeling naar biologisch in 2018 voerden ze eigen geteelde producten, regionaal aangekochte grondstoffen en reststromen aan de varkens.

Bedrijfsprofiel

BioBrüder Heimann is het familiebedrijf van broers Christoph en Elmar Heimann in Recklinghausen (DE). In 2018 schakelden ze om naar biologisch binnen het Bioland verband. Er zijn 4 fulltime medewerkers. Het bedrijf heeft 2 locaties: een biologische varkenshouderij met plek voor 250-270 zeugen (en hun biggen) en een eigen biogasinstallatie. Daarnaast hebben ze 110 hectare grond (waarvan 60 hectare in eigendom) voor (biologische) akkerbouw en doen ze loonwerk voor een aantal bedrijven in de omgeving. De broers geven rondleidingen op het bedrijf, beschikken over een zichtstal en verkopen bio-vlees van eigen dieren aan huis.

De keuze voor HomeMixxing

Het bedrijf beschikt over 110 hectare grond (waarvan 60 ha eigendom) dat de broers voor (biologische) akkerbouw gebruiken. De eigen geteelde producten zetten ze in als varkensvoer. Christoph Heimann vertelt waarom ze kiezen voor HomeMixxing: “Je weet precies wat je in huis hebt en wat je voert, omdat je de nutritionele waarden van alle losse grondstoffen, en niet alleen van een compleet voer, in kaart brengt. De grondstoffenkeuze baseren we op prijs en beschikbaarheid. Zo is eiwit bijvoorbeeld een belangrijk, maar ook duur component in het rantsoen. De keuze voor welke eiwitrijke grondstof je gebruikt, kun je baseren op marktprijzen of we verbouwen het zelf. Dit verkleint de marktafhankelijkheid en geeft ons veel vrijheid. Bovendien past dit voerconcept goed bij de biologische basisprincipes.”

Reportage Heimann voercomputer en varkens

De toepassing van HomeMixxing op het bedrijf

“BioBrüder Heimann is echt een voorbeeldbedrijf op het gebied van HomeMixxing. Ze pakken het zeer professioneel aan en verzorgen de gehele voerproductie zelf. Vanuit Reudink ondersteun en adviseer ik hen bij de monsteranalyse en de optimale rantsoenberekening. Er is de keuze gemaakt voor een basisrantsoen welke wordt geoptimaliseerd aan de hand van kansen en beschikbaarheid.”, aldus Bennie Rupert, specialist biologische varkenshouderij bij Reudink.

Op het bedrijf staat een unieke voerinstallatie. Je zou het bijna een voerfabriekje kunnen noemen. Er is voldoende opslag in een aantal extra silo’s en zelfs ruimte voor het laden en lossen van grondstoffen via vrachtwagens. Ze kunnen de grondstoffen van het land, in nodig, ook schonen en drogen op het bedrijf. Christoph licht toe: “De aangekochte en zelf geteelde grondstoffen gaan eerst in een put (foto 1). Daar worden ze geschoond (alles wordt gereinigd en gezeefd) en gaat vervolgens via kleine buizen naar de opslagsilo’s op het eigen bedrijf. De grondstoffen in de silo’s worden (met name in warmere perioden) teruggekoeld naar een temperatuur van 14-15 graden.”

Reportage Heimann voerkeuken deel 1

Op een andere plek op het bedrijf, apart van de opslag, vinden we de voerkeuken (foto 2). Dit bestaat uit een maal- en mengsysteem. Met behulp van een computer wordt de juiste hoeveelheid grondstoffen vanuit de silo’s naar de voerkeuken gestuurd. Alles wordt gewogen, nogmaals gezuiverd om de laatste verontreiniging af te voeren, en gaat in een grote bak. Een diagonaal menger mengt de grondstoffen waarna deze met de schijvenmolen (functioneert als molensteen) worden bewerkt. De mix van grondstoffen wordt fijngemalen tot een meel (foto 3). De varkens op dit bedrijf krijgen alles, behalve het ruwvoer en stro, in meelvorm gevoerd.

Welke grondstoffen/gewassen worden gebruikt? Zelf verbouwen de broers gerst, tarwe en een mengteelt van akkerbonen en haver. Daarnaast wordt o.a. sojaschroot, aardappeleiwit, tarwegries en raapzaadschroot aangekocht.

Reportage Heimann voerkeuken deel 2

Er zijn ook uitdagingen

Christoph vertelt over de uitdagingen binnen die voerconcept: “Over het algemeen zijn de ervaringen met HomeMixxing erg goed. Echter gaat het ook wel eens mis met de samenstelling. Zo kan het volume van het voer erg verschillen. De ene keer heb je veel volume en de andere keer niet. Ook zien we dat de varkens het ene beter vreten dan het andere. Dat is een kwestie van uitproberen.” Daarnaast vraagt hij zich af of het in zijn geval wel rendabel is. “Ik heb het niet exact berekend, maar de investeringskosten waren hoog en we stoppen er veel tijd in. Dat komt ook omdat we er hobby aan hebben. In de toekomst zullen we meer voer gaan maken met de installatie. Wellicht dat we hier ook voor de vleesvarkens gebruik van kunnen maken.”

Bennie vervolgt: “Besef dat op dit bedrijf zowaar een voerfabriek is opgebouwd waar vrachtwagens kunnen worden geladen en gelost. HomeMixxing kan ook op kleinere schaal zeer effectief zijn. Je hoeft niet alles zelf te verbouwen, maar kunt ervoor kiezen om de grondstoffen aan te kopen. Zo vraagt het geen grote investering, hooguit een extra silo of een goede vlakke harde ondergrond voor de opslag van graan in een slurf, en kunt u wel profiteren van de voordelen van dit voerconcept.”

“Ik zou HomeMixxing zeker aanbevelen!”

“Je moet er wel hobby aan hebben en tijd in stoppen om het tot een succes te maken. De samenwerking met Reudink is de basis voor ons succes met HomeMixxing. Zij ondersteunen ons met monsteranalyses, advies over het rantsoen en door aanvullende voeders of grondstoffen te leveren. Reudink is veelzijdig en heeft veel ervaring in de bio-sector. Onze specialist Bennie en ook de klantenservice heeft veel kennis van de markt, van voer en denken mee met onze bedrijfsvoering”, aldus Christoph.

Reportage Heimann varkens stro stal
Deel dit artikel