Optimaal voermanagement draagt bij aan rendement pluimveehouder

Een goede opstart en een goed verloop van het koppel, daar zet de pluimveehouder zich iedere dag voor in. Mede door de juiste voeropname kun je een koppel optimaal naar de legpiek begeleiden en in goede gezondheid houden. Sef Janssen, pluimveespecialist bij Reudink, geeft graag een aantal tips in het kader van voermanagement.

Kennis
Pluimvee
Header web Sef voermanagement - Reudink Nederland

Naast een goed voer is het juiste voermanagement belangrijk om te voldoen aan de behoefte van de hen. “Je kunt als pluimveehouder het voermanagement op vele manieren organiseren. Denk aan de voerhoogte in de bak, de kettingsnelheid en de voertijden. Het is raadzaam om elke ronde opnieuw naar het voermanagement te kijken. Ieder koppel is uniek en heeft ander vreetgedrag waarop gemanaged moet worden”, aldus Sef, pluimveespecialist bij Reudink. Er is dan ook geen vaste voerstrategie wat bij elk koppel, bij ieder stal- en voersysteem, op dezelfde manier ingezet kan worden. Met deze tips kun je het voermanagement wel optimaliseren.

Tip 1: Houd een lage voerhoogte aan

Wanneer je stal is uitgerust met een voergoot met sleepketting, kan de hoogte van het voer in deze goot verschillend afgesteld worden. Hierbij is het belangrijk dat je niet teveel voer in de goot draait. Sef legt uit waarom: “Met een lagere voerhoogte zullen de hennen minder morsen tijdens het vreten. Bovendien kun je gemakkelijker sturen op uniformiteit door minder selectief vreten. Een lage voerhoogte zorgt ervoor dat de hennen meer vreetlust en minder selectief vreetgedrag vertonen. Dus kies liever voor een extra voerbeurt met een lage voerhoogte dan minder voerbeurten met een hoge voerhoogte.”

Kippen vreten website klein

Tip 2. Zorg voor voldoende kettingsnelheid

kies naast een lage voerhoogte ook voor voldoende kettingsnelheid. “Hoe sneller de ketting draait, hoe lager het niveau op de ketting. Een hoge kettingsnelheid kan ook zorgen voor verminderd selectief vreten. De hen krijgt namelijk minder kans de grovere delen eruit te pikken tijdens het voeren. Dit heeft een positief effect op de uniformiteit binnen het koppel”, licht Sef toe.

Slider web voermanagement ketting pluimvee

Foto links: lege ketting. Foto rechts: ketting is niet geheel leeg.

Tip 3: Hanteer vuistregels voor voermomenten

Bij Reudink hanteren we de volgende vuistregels als je kijkt naar de voermomenten:

  1. Minimaal 1x per dag de ketting leeg laten komen (zie afbeeldingen hierboven). Het voer is zo samengesteld dat het alle noodzakelijke eiwitten, energie, vitaminen en mineralen bevat die een gezonde leghen nodig heeft. Het is dus belangrijk dat de hen netjes haar ‘bordje’ leeg eet om de benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Door de ketting leeg te laten komen, stimuleren we de kip al het beschikbare voer op te vreten.
  2. Minimaal 1 blokvoedering per dag. In de stal is sprake van hiërarchie. Een koppel bestaat uit dominante en minder dominante hennen. De dominante hennen dwingen als eerste een plaats bij de voergoot af wanneer de voerketting zal gaan draaien. De dominante hennen zullen natuurlijk de lekkerste delen in het voer als eerste oppikken. Met een blokvoedering probeer je dit probleem te voorkomen. Door binnen 1 uur tijd, 2x te voeren zul je alle hennen de kans geven om vers, volledig voer op te nemen.

Tip 4: Bereken de voercapaciteit per voerbeurt

Een belangrijke element van goed voermanagement is het tijdig aanbieden van de juiste hoeveelheid voer. Op welke momenten van de dag geef je de hen beschikking over nieuw, vers voer? Dit is niet altijd eenvoudig, omdat iedere stal, ieder systeem of koppel anders in elkaar steekt. Ook de toepassing van Split Feeding zorgt voor een andere uitgangssituatie. De pluimveespecialisten van Reudink denken graag met je mee.

Sef vertelt: “Voor je de voertijden gaat bepalen, moet je weten wat de maximale hoeveelheid voer is die je kwijt kunt in de voergoot. Een juist meetmoment hiervoor is de eerste voerbeurt na het leegkomen van de ketting. Stel je kunt maximaal 25 gram/per hen aan voer kwijt in je goot tijdens een voerbeurt. Dit betekent dat je bij een maximale opname van 125 gram per hen, zo’n 5 voerbeurten ingeregeld dient te hebben. Pas wanneer je dit duidelijk hebt, kun je zo nauwkeurig mogelijk je voertijden inregelen.”

Vierkant web voergoot pluimvee

Tip 5: Streef naar meer rendement

Door de voerstrategie zo goed als mogelijk op het koppel af te stemmen, creëer je een koppel wat in potentie minder uitval heeft. Met optimaal voermanagement kun je de uniformiteit namelijk beter bewaken. En een goede uniformiteit kan later in het koppel (grote) productiedalingen voorkomen.

De juiste voerhoogte en een goed doordacht voer, in zowel homogeniteit als smakelijkheid, kan het vermorsen van voer verminderen of zelfs voorkomen. Hoewel vermorst voer verwaarloosbaar kan lijken, telt het uiteindelijk toch behoorlijk door.

Stel, je vermindert met deze tips de hoeveelheid gemorst voer per hen in de stal van 1 naar 0,5 gram, dan bespaar je bij een koppel van 20.000 hennen toch zo’n 4.900 kilo voer. Want 70 weken in de stal = 490 dagen. 0,5 * 490 = 0,245 kg/hen.

Vierkant pluimvee web voer in handen

Meer info over voermanagement?

Wil je meer weten over voermanagement? Neem dan contact op met je pluimveespecialist. Op basis van jouw bedrijfssituatie kan een optimale voerstrategie bepaald worden.

Deel dit artikel