Ruwvoertip: extra aandacht voor zomerrantsoen droge koeien

Vanwege het hogere aandeel ruwe celstof in het rantsoen hebben droge koeien eerder en meer last van hittestress. Dat komt omdat er warmte vrijkomt bij de vertering van celwanden. Bovendien produceert het hard groeiende kalf veel warmte. Met als resultaat een lagere droge stof opname. “De gevolgen hiervan worden nog wel eens onderschat”, stelt melkveespecialist Henk-Jan Bakker. “Naast een productiedaling en lagere vet- en eiwitgehalten in de melk, zie je vaak extra uitval en ziekte bij de melkkoeien en kalveren in de nazomermaanden. Dit als gevolg van een negatieve energiebalans. Ook de biestkwaliteit snelt achteruit.”

Kennis
Melkvee
Header ruwvoertip droge koeien web - Reudink Nederland

Zomerrantsoen droge koeien

Reden genoeg om het rantsoen voor de droge koeien aan te passen. Daarbij is smakelijkheid erg belangrijk, omdat de droge koeien al minder vreten. Henk-Jan adviseert: “Stimuleer de opname van droge stof door fris drinkwater aan te bieden en houd het rantsoen vers door vaker, en in kleinere hoeveelheden te voeren. Is het niet mogelijk om dagelijks vers voer te vertrekken? Overweeg dan een mengkuil of mengbalen bij te voeren en deze fris aan te bieden. Het is belangrijk om de energiedichtheid van het rantsoen te verhogen. Dat bereik je door structuurrijke voer te vervangen door maïs of door de brokgift te verhogen. Dit laatste werkt erg goed, omdat je zo ook het eiwitgehalte verhoogt.”

Behoud de voeropname in warme periodes

Warme periodes vragen ook extra aandacht voor bedrijfsmanagement. “Vergeet niet om het klimaat zo koel mogelijk te houden. Geef de droge koeien beschutting onder de bomen, laat ze ‘s nachts weiden en zorg voor extra verkoeling in de stal middels ventilatoren”, aldus Henk-Jan.

Lees ook onze tips om de voeropname van jouw koeien in warme periodes te optimaliseren voor behoud van vet- en eiwitgehaltes in de melk.

Deel dit artikel