Tips om vet- en eiwitgehalte in de zomer te ondersteunen

Sturen op een hoog vet- en eiwitgehalte in de melk is economisch altijd interessant. Met name in de zomer is het best een uitdaging om de gehalten op peil te houden. Naast het voorkomen van de vetdepressie bij weidegang en het juist en tijdig handelen bij hittestress, heb je ook in je dagelijkse management veel opties om de gehalten van de melk die je aflevert te verhogen. Vaak bevorderen deze tegelijkertijd de gezondheid van jouw veestapel.

Kennis
Melkvee
Header web eiwit gehaltes vorming NL - Reudink Nederland

Vet- en eiwitgehalten voer je

Het begint met bewustwording van waar gehalten uit ontstaan. Dan kun je daar op acteren. Goed verteerbare celwanden, suikers en de mate van eiwit in het voer bepalen het vet- en eiwitgehalte in de melk. Voeding is dus van grote invloed. Het gaat om de hoeveelheid (ds opname) * de kwaliteit van het voer (voederwaarde) * benutting in de koe (penswerking). Hoe groter je de uitkomst van deze som kunt maken, des te hoger de geleverde vet- en eiwitgrammen in de melk zullen zijn. Lees hieronder hoe je dat doet.

1 Voeropname bevorderen

Is het voer fris en smakelijk, dan vreet de koe meer. Dus het suikergehalte, de aanwezigheid van conserveringszuren, de mate van broei en het droge stof percentage zijn essentiële factoren voor de voeropname. Ook een schone en droge voergoot is belangrijk voor een hoge opname. Daarnaast kan de koe meer opnemen van een ruwvoer dat goed verteerd. Dus maai een keer vaker.

Voorkom slecht bereikbare vreetplekken, want dit levert stress op. Kunnen jouw koeien altijd rondlopen? Om veel ruwvoer te kunnen vreten moeten de klauwen natuurlijk goed zijn. Kan het ligbed verbeterd worden? Vaarzen, zieke en verse dieren zijn diergroepen die snel een verlaagde ruwvoeropname hebben. Hebben vaarzen de ruimte? Zie je zieke koeien snel genoeg en heb je rondom het afkalven de zaken perfect op orde? Want de voeropname voor afkalven is bepalend voor de voeropname na afkalven.

2 Kwaliteit verbeteren

Streef naar optimale (ruw)voederwaarde in elke hap die de koe vreet. Elk gram grond betekent een daling in voederwaarde. Doe aan mollenbestrijding en voorkom spoorvorming. De voederwaarde van vers gras is hoger dan die van kuilgras. Daarbij helpt klaver je om het RE-gehalte te verhogen. De kwaliteit van de zode bepaalt de kwaliteit van het gras. Een korte veldperiode helpt de voederwaarde te behouden. Bovendien daalt de verteerbaarheid van gras snel op het moment dat het in het zaad schiet. Ook hier geldt dat een keer vaker maaien de voederwaarde verhoogd. Gebruik vervolgens een conserveringsmiddel, zoals SiloSolve, bij het inkuilen om de voederwaardedaling te beperken.

Web klein melkglas

3 Voerbenutting optimaliseren

Focus op de pens van de koe voor een optimale voerbenutting. Hoe beter de pens werkt, des te hoger is de benutting. Koeien laten ons duidelijk zien of de pens goed werkt of dat ze buikpijn hebben. Herken jij de tekenen? Belangrijk is om energie en eiwit zo goed mogelijk te synchroniseren. Is er sprake van selectie aan het voerhek? Misschien is siësta beweiding een optie voor jou. Het ureum-niveau is een maatstaf voor de eiwitbenutting. Des te lager het ureum, des te beter de benutting. Je kunt stellen dat je bij snelle rantsoenen (hoge passagesnelheid) vaak met een lager ureum toe kunt. Maar de koe blijft een herkauwer! Voorkom pensverzuring en start tijdig met bufferen indien nodig. (Hitte)Stressmomenten hebben een grote weerslag op de benutting.

Goed ruwvoer als basis

Goed ruwvoer is de basis. Daarnaast zijn er veel aspecten in de bedrijfsvoering die het vet- en eiwitgehalte in de melk beïnvloeden. Dat vormt een uitdaging. Het geeft echter ook veel mogelijkheden voor verbetering. Overleg met de melkveespecialist welke aspecten bij jou het gemakkelijkste en/of het snelste tot een hoger vet- en eiwitgehalte leiden.

Deel dit artikel