7 tips om hittestress bij jouw koeien te verminderen

Jaarlijks komt het terug, hoge temperaturen waarop koeien last kunnen krijgen van hittestress. We kennen allemaal de signalen: koeien die uren in de schaduw blijven liggen, pompende koeien in de stal en koeien die – al dan niet met de voorpoten op een verhoging – gaan staan in de stal. Ook zien we kalveren die met de hals vooruit versneld ademhalen of droge koeien met een lege pens.

Dit zijn allemaal tekenen van hittestress. Hittestress kan leiden tot een verlaagde melkproductie en vetgehalte, klauwproblemen of verminderde vruchtbaarheid in het najaar. Door correct en tijdig te handelen kun jij het risico hierop verminderen. Wij geven je graag een aantal tips.

Kennis
Melkvee

Wanneer treedt er hittestress op bij koeien?

Bij een stijgende omgevingstemperatuur treedt al snel hittestress op. Zeker bij hoogproductieve of hoogdrachtige dieren. Ook de relatieve luchtvochtigheid speelt een belangrijke rol. In de grafiek zie je wanneer er sprake is van hittestress voor jouw koeien. Door tijdig maatregelen te nemen, kun je problemen door hittestress vóór zijn.

Hittestress grafiek geiten

Tip 1: Voer meerdere keren per dag en op koele momenten

Hittestress beïnvloedt de eetlust van jouw koeien negatief en vergroot de kans op broei in de kuil of aan het voerhek, wat ten koste gaat van de smakelijkheid en de kwaliteit van het rantsoen. Voorkom broei in de kuil en aan het voerhek. Dit begint al bij het inkuilen. Producttip: gebruik SiloSolve. Streef vervolgens naar een voersnelheid van 1,5 tot 2 meter per week. En zorg voor een glad snijvlak. Om de voeropname te stimuleren is het belangrijk dat het voer zo smakelijk mogelijk is. Dit kan door vaker per dag of ‘s avonds te voeren. Accepteer meer restvoer en verwijder dit dagelijks. Ook bij de droge koeien die binnen staan. Vervang grof ruwvoer tijdelijk door fijner (melkkoeien)kuil specifiek voor jongvee en kalveren.

Tip 2: Voorkom pensverzuring met een goede buffer

Bij hittestress kan de balans tussen de zuurbelasting en buffercapaciteit in de pens verstoord raken. De koeien vreten minder ruwvoer omdat bij de vertering warmte ontstaat. Tegelijkertijd hijgen en puffen ze om warmte kwijt te kunnen. Maar daarmee verliezen ze veel speeksel en ook buffercapaciteit. Pensverzuring ligt op de loer. Start tijding met het voeren van een aanvullende buffercomplex zoals onze Vitaspor buffer. Deze kun je verstrekken naast een standaard mineralenmengsel en is hierdoor makkelijk (tijdelijk) inzetbaar. Het product bevat een gistencultuur om de pens-pH te stabiliseren en de celwandafbraak (ruwvoer) te stimuleren. Dit remt de pensverzuring en voorkomt problemen.

Tip 3: Vergeet de droge koeien niet!

Droge koeien die kort voor het afkalven binnen staan, krijgen vaak structuurrijk ruwvoer. De vertering van structuur verhoogd de kans op hittestress. Vervang de grove kuil of het hooi (gedeeltelijk) door bijvoorbeeld mooiere kuil of vers gras. Het verhogen of geven van snijmais helpt ook. Een derde optie is om de gift van de droogstandsbrok te verhogen.

Tip 4: Geef voldoende fris en schoon drinkwater

In warme periodes is de waterbehoefte van koeien tot 50% hoger dan normaal. Controleer dagelijks of de drinkbakken niet bevuild zijn en verschoon het water. Vergeet daarbij de drinkbakken in de weide niet. Bedenk dat de koe 40% van haar vochtbehoefte rondom het melken opneemt. Biedt tussen de melkbeurten extra vers en fris water aan. Voldoende schoon en fris drinkwater helpt vochtverlies door zweten te verminderen, zorgt voor verkoeling en heeft een positief effect op de eetlust.

Tip 5: Zorg voor een aangenaam stalklimaat

Optimaliseer het klimaat in de stal door isolatie en ventilatie, want door luchtbeweging kunnen de koeien gemakkelijker warmte kwijtraken. Het meeste effect heeft een ventilator dwars op de ligbox en een ventilator in de wachtruimte. Houd het dak nat, hierdoor neemt zowel de temperatuur van de dakplaten, als de warmte-instraling af. Dit geeft een aangenamer stalklimaat. Een leuke bijkomstigheid is dat een koeler dak de efficiëntie van jouw zonnepanelen verhoogt op deze hete dagen.

Tip 6: Laat de koeien ’s nachts afkoelen

Weid ’s morgens, ’s avonds en ’s nachts. Bied de koeien voldoende schaduw aan en voorkom vervuiling of natte plekken. In de praktijk blijkt dat zolang de buitentemperatuur ‘s nachts onder de 15 graden komt, de melkkoe voldoende af kan koelen. Dan blijven de gevolgen van hittestress beperkt. Ga dus ’s nachts weiden en/of geef de koeien een nachtweide ter beschikking. Ook de stal koelt beter af als er geen koeien in zitten. Dit geldt natuurlijk ook voor de close-up koeien en het jongvee dat binnen staat.

Hittestress_koeien buiten_2

Tip 7: Pas je rantsoen aan

Hittestress heeft een negatief effect op de eetlust van jouw koeien. Een lagere voeropname resulteert in een mogelijk energietekort. Verhoog daarom de energie- en eiwitdichtheid van het rantsoen. Overleg met je specialist hoe je dit op jouw bedrijf het beste kan doen.

Deel dit artikel

Meer tips?

Voorkom stress gedurende warmere periodes. Verricht geen onnodige handelingen en beperk verandering. Neem contact op met de melkveespecialist voor bedrijfsspecifieke tips.