Tips voor optimaal droogstand- en biestmanagement

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de periode van droogstand en het biestmanagement. Een goede droogstand zorgt voor een gezonde koe en een vlotte start van de lactatie. Aandacht voor het biestmanagement geeft het zojuist geboren kalf maximale weerstand. Besteed je te weinig aandacht aan de droogstand, dan levert dit gezondheidsproblemen op voor het dier en mogelijk ergernis voor jezelf. Om nog niet te spreken over de negatieve invloed op het bedrijfsresultaat.

Header kalf in stro Reudink oormerk - Reudink Nederland

Droogstandmanagement: aandacht voor de transitie

De transitie is een cruciaal onderdeel van de droogstandperiode. Er wordt veel van de koe gevraagd. In een hele korte tijd kalft de koe af, komt de melkproductie op gang, en wisselt ze van groep en rantsoen. In deze periode treedt er altijd een Ca-tekort en energietekort op. In deze fase is goed management essentieel. Voeding, met daarin zowel de bekende drogestofopname als het berekende rantsoen, is hierin het belangrijkste onderdeel. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan o.a. de afkalfstal, het (lig)comfort en de wateropname.

Tips voor optimaal droogstandmanagement

 • De optimale droogstandperiode is 6-8 weken.
 • Zorg voor de juiste BCS en melkproductie op het moment van droogzetten.
 • Maak 2 (voer)groepen (close-up en far-off) om op de voedingsbehoefte van de koe af te kunnen stemmen. Dit kun je ook door het gebruik van een krachtvoerstation realiseren.
 • Kies voor een smakelijk en structuurrijk droogstandrantsoen met het juiste aanbod aan energie en ruw eiwit. Laat het rantsoen berekenen door je melkveespecialist.
 • Zorg dat de drogestofopname bekend is. Dit is erg belangrijk. Meet de kuubs, weeg met de mengwagen, tel het aantal balen en noteer dit inclusief het aantal koeien en dagen die het betreft.
 • Huisvesting: kies voor ruime boxen met een zacht ligbed (van stro of zand), meer dan 1 vreetplek per koe en mogelijkheid tot weidegang, sociale rust en ruimte.

Biestmanagement

De eerste melkgift van de koe direct na het kalven zit boordevol antistoffen voor het pasgeboren kalf. Deze tijdelijke vorm van bescherming geeft het kalf weerstand tegen ziekteveroorzakers totdat het zelf weerstand heeft opgebouwd. Een goede biestkwaliteit is dus van levensbelang. Je meet de biestkwaliteit via de Brix-waarde met behulp van een refractometer. Hoe hoger de Brix-waarde, des te meer antistoffen bevat de biest en daarmee neemt het positieve effect op de diergezondheid van het kalf toe. Bij Reudink hebben we een biestscorekaart ontwikkeld om de Brix-waarde gemakkelijk bij te houden.

Kalf speenemmer stal klein

Tips voor optimaal biestmanagement

 • Maak het uier goed schoon en melk de koe direct na het afkalven volledig uit.
 • Meet de kwaliteit van de biest met een refractometer om de Brix-waarde te bepalen en houd dit bij op onze biestscorekaart.
 • Streef naar een Brix-waarde van ten minste 23%. Lukt dit niet? Neem dan contact op met je melkveespecialist.
 • Verstrek 3-4 liter biest zo snel mogelijk, liefst binnen 2 uur, aan het kalf en bewaar de overgebleven biest in de koelkast. De rest van de biest dien je binnen 24 uur toe.
 • Geef de voorkeur aan biest van de moeder koe.

Scoor en verbeter jouw droogstand- en biestmanagement

Tijdens een bedrijfsbezoek beoordeel je gezamenlijk met een van onze melkveespecialisten het droogstand- en biestmanagement. Dit doen we door te observeren met onze droogstand checklist en de Reudink biestscorekaart in te vullen. Hierbij letten we specifiek op voeding, huisvesting en de koe zelf. Ook scoren we aspecten als conditie, pensvulling en mestconsistentie. Voor inzicht in de biestkwaliteit, meten we de Brix-waarde van de biestmelk. Elke melkveespecialist van Reudink beschikt over een refractometer om de Brix-waardes in kaart te brengen. Vanuit deze gegevens stellen we samen een haalbaar plan van aanpak op.

Praktijkonderzoek in het kader van droogstand- en biestmanagement laat zien dat aandacht en vakmanschap loont!

Kalf in strohok klein

Meer info & contact

Wil jij aan de slag met het droogstand- en biestmanagement op jouw bedrijf? Neem contact op met jouw melkveespecialist of vraag vrijblijvende een afspraak aan via onze klantenservice.

Deel dit artikel