De inname

Hier nemen we de grondstoffen in. We hebben 1 losinstallatie voor schepen. De meeste grondstoffen worden echter met vrachtwagens aangeleverd. Daarvan lossen we er gemiddeld 25 per dag. 

Nieuws
Header inname Frank - Reudink Nederland

Zodra een chauffeur ons terrein oprijdt, moet diegene over de weegbrug. De chauffeur meldt zichzelf aan, ontvangt een bon met daarop het gewicht van de vrachtwagen en vervolgt zijn weg naar de inname waar hij een registratieformulier invult. Frank is een van de vaste collega’s bij de inname – ook wel ‘silobazen’ – en licht toe: “We controleren o.a. de certificering van de leverancier, of er juist gereinigd is en of de inhoud van de vracht klopt met het juiste opdrachtnummer. Klopt alles, dan voeren we dit in het systeem in.”

Reudink bulkwagen op weegbrug

Vervolgens instrueren de collega's de chauffeur wat er moet gebeuren. Na een visuele check van de lading wordt een monster genomen van de vrachtwagen of het schip. Deze monsters worden ter plekke geanalyseerd met een NIR. Zo is direct zichtbaar of de grondstoffen voldoen aan de specificaties waaronder vocht- en eiwitgehalte. Alle monsters blijven ten minste 6 maanden in opslag. Ziet het er goed uit? Dan kan de chauffeur starten met lossen terwijl onze collega’s het laatste papierwerk in orde maken. Het lossen van droge grondstoffen gebeurt in een put. Natte en vloeibare producten worden direct op een tank gelost. Na het lossen gaat de vrachtwagen wederom over de weegbrug, zodat we exact kunnen vaststellen hoeveel er geleverd is.

Wist je dat van iedere grondstof een monster wordt genomen voor verdere analyse op ons laboratorium?

“Een voordeel van onze automatisering is dat we werken met badges. De chauffeur kan op verschillende plekken in het proces zijn badge scannen en zo uitleg krijgen over wat er moet gebeuren. Dit is in meerdere talen beschikbaar en dus voor iedereen begrijpelijk. Dit scheelt veel tijd en lost eventuele taalbarrières op”, vertelt Jan, ook hij is medewerker inname.

Inname Jan weegt monster
Inname Jan neemt monster

“Het werk bij de inname is ontzettend divers. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor het bijbestellen en het op peil houden van de voorraden van o.a. mineralen en vitamines. Dat doen we in nauwe afstemming met onze collega’s van aanvoerlogistiek en inkoop. Bovendien maken we een siloplan. Welke grondstof gaat in welke silo? Welke silo(s) maken we leeg? En welke moet(en) gereinigd worden? Eventuele retourvrachten worden ook bij de inname teruggenomen”, aldus Jan.

In onze fabriek beschikken we ook over een walsenstoel. Dat is vooral van belang om de gewenste structuur voer voor kippen te produceren. Grondstoffen, zoals mais, kunnen dan vanuit de silo naar de walsenstoel worden gestuurd.

Productie hamermolen
Deel dit artikel