Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

27-11-2018

Reudink tekent convenant biologische landbouw Groningen

Op 20 november 2018 ondertekende Reudink samen met andere marktpartijen en de provincie Groningen het convenant biologische landbouw. Hiermee stimuleren we een duurzame en evenwichtige groei van de biologische landbouw, de regionale teelt en daarmee het sluiten van de kringloop.

Een goede aansluiting op de markt is volgens de provincie een belangrijke succesfactor om de biologische akkerbouw in Groningen te stimuleren. Samenwerking tussen ketenpartners en het delen van marktinfo en kennis is hierbij cruciaal. Om dit te bereiken heeft de provincie een convenant opgesteld dat op 20 november door diverse ketenpartijen is ondertekend.

Inspanningsverplichting

Deelname is niet vrijblijvend. Met het ondertekenen van het convenant gaat Reudink onder andere aan de slag met een inventarisatie van de mogelijkheden voor aankoop van regionaal geteelde mengvoergrondstoffen. “Daarnaast gaan we de regionale biologische keten beter in kaart brengen”, legt Wilfred Jonkman, directeur Reudink, uit. “Ook maken we ons sterk voor koppelingen tussen akkerbouw en veehouderij voor het leveren van dierlijke mest.”

Kringloopgedachte

“Gebruik van regionaal geteelde mengvoergrondstoffen en het in evenwicht brengen van biologische akkerbouw en veehouderij, draagt bij aan het sluiten van de kringloop. Een principe dat onze klanten en de biologische sector hoog in het vaandel hebben staan”, motiveert Wilfred Jonkman de deelname van Reudink. “Zo werken we samen aan een positieve ontwikkeling van de biosector.”

Convenant Biologische Landbouw Groningen
Henk van der Vegt, marketing- en salesmanager Reudink, toont de letter G van ‘biologisch’. Hij ondertekende het convenant namens Reudink (klik op afbeelding voor vergroting).