“HomeMixxing biedt ons rendement en controle over de voerprijs“

Mede daardoor kozen Jan Herm en zijn vader Jan Hindrik Ekenhorst in Laar (DE) voor het voerconcept HomeMixxing op hun biologische legpluimveebedrijf. 3 jaar geleden ontstond het idee om eigen geteelde gewassen aan de dieren te voeren. Nu staat er een volwaardige voerinstallatie op het bedrijf en start Jan Herm Ekenhorst met HomeMixxing.

Kennis
Pluimvee
Header website NL reportage Ekenhorst Home Mixxing - Reudink Nederland

“We hebben 30 hectare land waarop we voorheen gewassen teelden voor de verkoop. Het grote verschil tussen de opbrengst van de eigen teelt en de kosten voor aangekocht (kracht)voer zette ons aan het denken; dit moet anders kunnen”, vertelt hij. Om meer grip te krijgen op de voerkosten en voor meer flexibiliteit in de rantsoensamenstelling, bespraken ze het voerconcept HomeMixxing met Jos Fransen, pluimveespecialist bij Reudink. En dat bood perspectief.

Bedrijfsprofiel

Hof Groß Ekenhorst GBR is het biologische bedrijf gerund door Jan Herm en zijn vader Jan Hindrik Ekenhorst in Laar (DE). Samen met zijn vrouw Jana en zoontje Fritz is hij de 20e generatie op dit familiebedrijf. Ook zijn moeder Johanne is nog erg betrokken. Het bedrijf is al sinds 2010 biologisch met 24.000 bio-leghennen. Samen met zijn zus Jenny heeft Jan Herm nog 20 moederkoeien met bijbehorend jongvee voor het vlees. Dit zijn biologische Galloway Runderen. Het bijzondere daaraan is dat deze extensief gehouden worden, het hele jaar buiten lopen en in de weide geschoten worden om de dieren het transport en de stress te besparen. Dit komt de vleeskwaliteit ook ten goede. Het is een extensief weidebedrijf aan de Vechte. Meer info

De keuze voor HomeMixxing

“Onze voormalige buurman runt Ranters Mühlenbau Anlagen Technik, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en bouwen van voerinstallaties. Zo kwamen we op het idee voor een eigen installatie op het bedrijf. Samen met hem en met onze pluimveespecialist Jos hebben we een plan gemaakt en zijn we aan de slag gegaan. Ook het bezoeken van andere bedrijven die zelf veevoer malen en mengen heeft ons veel gebracht. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is de installatie klaar voor gebruik”, licht Jan Herm toe.

Wat zijn de voordelen van HomeMixxing?

“Met HomeMixxing kun je inspelen op veranderende marktprijzen en beschikbaarheid van grondstoffen. In afstemming met Jos, bekijken we welke grondstoffen aantrekkelijk zijn (op basis van inhoud én prijs) om een passend rantsoen te berekenen voor optimale dierprestaties. De voederwaarde van de beschikbare grondstoffen op het bedrijf nemen we daar in mee. Zo hebben we meer controle op de voerprijs en streven we naar een optimaal bedrijfsrendement met behoud van voerkwaliteit. Dit biedt veel flexibiliteit. Je weet exact wat je voert, mede door de monsteranalyse die Reudink voor ons uitvoert. Bovendien kun je zelf naar de akker rijden en zien hoe het gewas erbij staat. En mochten er problemen zijn in de stal, kun je diezelfde dag nog het voer aanpassen of iets bijmengen”, aldus Jan Herm.

Voerinstallatie Ekenhorst Home Mixxing totaal web vierkant

HomeMixxing draagt bij aan kringlooplandbouw. Jos vertelt: “Op dit bedrijf kijken ze naar duurzaamheid en circulariteit. Benodigde grondstoffen worden veelal regionaal aangekocht. De mest van de dieren gaat op het eigen land of naar het land van desbetreffende akkerbouwer. Zo stimuleren ze de bodemvruchtbaarheid en verminderen ze het transport. Een deel van de eigen teelt gaat ook naar de varkens bij zijn zus.”

De toepassing van HomeMixxing op het bedrijf

De installatie is eigenlijk een ‘voerfabriek in het klein’ met een reiniger, menger, trommelzeef, Multi-Cracker en minidosering. De opslag gebeurt in silo’s en sleufsilo’s. In totaal is er opslagcapaciteit van 300 ton. De droging van grondstoffen kan ook op het bedrijf. Veel is geautomatiseerd en de gehele besturing van de voerinstallatie kan via de computer of de telefoon. Dat verhoogt het arbeidsgemak. „Met deze installatie zijn we voorbereid op de toekomst”, stelt Jan Herm.

Het proces:

“We maken het voer via het Just In Time (JIT) principe. Dat betekent dat er dagelijks een specifieke hoeveelheid vers voer wordt gemaakt dat aansluit bij de behoefte van de kippen in lijn met het rantsoen”, vertelt Jan Herm. In deze installatie kan Jan Herm een monster nemen om de deeltjesgrootte te controleren. Daarvoor gebruikt hij een speciale box met 5 compartimenten. Daar gaat het monster in, dit wordt geschud en dan zie je hoeveel % van het mengsel welke fijnheid heeft. Ook zitten er kijkgaten in de opslagbakken om de fysische kwaliteit van het complete voer te beoordelen. “Reudink voert een eindcontrole van het complete voer uit met een zeefanalyse in het laboratorium”, vult Jos aan.

“We hebben bewust gekozen voor 2 opslagbakken of silo’s, omdat de wens is om met Split Feeding te starten. Hierbij krijgen de hennen een verschillend ochtend- en middagvoer dat past bij de behoefte van het dier. Geheel aansluitend bij de cyclus van de vorming van het ei.”

Ekenhorst Home Mixxing deeltjesgroottee slider

De rol van Reudink

“We hebben te weinig land om alle benodigde grondstoffen zelf te verbouwen. Ook gaat een deel hiervan naar het bedrijf van mijn zus. De teelt van granen en mais gaat goed op onze (zand)grond. Daarnaast proberen we wat eiwitrijke producten (Leguminosen), haver, gerst en luzerne te verbouwen. Reudink levert ons een bedrijfsspecifiek aanvullend voer dat aansluit bij de behoefte van de dieren. Dit bedraagt zo’n 50% van het rantsoen”, licht Jan Herm toe. De Reudink klantenservice ondersteunt hen hierbij. Daarnaast komt pluimveespecialist Jos Fransen langs voor begeleiding bij de rantsoensamenstelling. “Jos komt al jaren bij ons. Zijn begeleiding gaat verder dan alleen voer en is echt van meerwaarde voor ons. Ook voor advies op het gebied van huisvesting en bedrijfsontwikkeling kunnen we bij hem terecht. Wanneer gewenst nodigen we ook de dierenarts of leghennenadviseur uit om een rondje te doen.”

Het toekomstperspectief

“We zijn in het diepe gesprongen. Het was een uitdaging om alle plannen rond te krijgen, maar het is gelukt. We gaan vol enthousiasme aan de slag met onze voerinstallatie. Het zal wel even wennen zijn. We voeren nog veel checks uit – klopt de maalfijnheid, werkt de software – en moeten handigheid krijgen in de systemen. Daar nemen we de tijd voor. Dan zijn we bij de opstart van de nieuwe koppel voldoende voorbereid, zodat alles loopt en we er geen extra werk meer mee hebben. We streven ernaar in de toekomst compleet zelfvoorzienend te zijn en ook te handelen in eigen geteelde producten, maar ook complete voerproducten”, aldus Jan Herm. Over een paar maanden nemen we opnieuw contact op met Jan Herm om te zien hoe zijn ervaring is.

Jos en Jan Herm Ekenhorst Home Mixxing computer klein web
Deel dit artikel