Krachtvoercomputer-instellingen voor het zomerrantsoen van jouw koeien

Uiterlijk 15 april zijn alle biologische koeien weer buiten. In de periode van weidegang is het goed mogelijk krachtvoer te besparen. Belangrijk is dan om de krachtvoercomputer juist in te stellen gebaseerd op het zomerrantsoen van jouw koeien. Melkveespecialist Robert Van Dorst geeft je graag advies.

Kennis
Melkvee
Header koe zwartbont - Reudink Nederland

Robert vertelt: “Voor het zomerrantsoen is het van belang de instellingen op de krachtvoercomputer te checken en bij te stellen. Neem de weidegang daarin mee. Een handige richtlijn is de volgende: bij elke 4 kg drogestof-opname van vers gras, kan de krachtvoergift met 1 kg naar beneden. In tegenstelling tot een normale afbouw van krachtvoer, kun je hier gerust van de ene op de andere dag mee starten.” Daarnaast kan ook het eiwitgehalte van het krachtvoer naar beneden. “Pas dan wel op, want het RE- en suikergehalte van het verse gras in het voorjaar zorgt regelmatig voor een negatieve OEB van het verse gras. Het kan handig zijn om een eiwitvoer achter de hand te hebben. Dat is altijd verstandig wanneer je naast vers gras ook maïs voert”, vult Robert aan.

Krachtvoercomputerinstellingen tijdens het weideseizoen

Dit zijn de tips van onze melkveespecialisten:

  • Typ de nieuwe krachtvoertabel foutloos over. Bespreek met jouw melkveespecialist hoe je de afbouw voor droogstand wilt gaan doen.
  • Bekijk of de dagindeling aangepast moet worden. Kies voor 4 perioden waarvan de laatste dient voor het restvoer. Deze periode kan het beste eindigen voor de dagstart. Vaak ligt dat tijdstip tijdens de ochtendmelking.
  • Bedenk of een hoogproductieve koe haar krachtvoer wel op kan nemen. Misschien moet de krachtvoergift per keer verhoogd worden.
  • Heb je een melkrobot? En neemt het % restvoer of het aantal onvolledige melkingen toe sinds je weidt? Dan is het handig de doseersnelheid aan te passen zodat de doseertijd van de brok en verblijftijd in de robot beter op elkaar afgestemd zijn.

Praktische tips voor (opstart) weidegang

Wil jij n.a.v. dit artikel meer weten over weidegang? Hoe je het weiden het beste opstart? Hoe je een weideplan maakt? En hoe je het meeste uit het weiden haalt? We delen graag een tweetal kennisartikelen:

Web klein weiden
Deel dit artikel