Tips: het belang van calcium voor optimale eischaalkwaliteit

Een hogere productie van 1ste soort eieren bepaalt in belangrijke mate het rendement op jouw bedrijf. Te veel breuk of haarscheurtjes in de eieren geven meer tweede soort eieren en dus minder opbrengst. Eischaalkwaliteit is dan ook uiterst belangrijk voor jouw financiële resultaat.

Kennis
Pluimvee
Header bruine kip buiten met bruine eieren op treetje - Reudink Nederland

Die eischaalkwaliteit heeft alles te maken met de calciumopname van jouw leghennen. Calcium is afkomstig van kalksteentjes, oestergrit, monocal en krijt vanuit de drager van de premix, die in het voer worden vrijgemaakt en worden opgenomen in de dunne darm van de kip. Dat kan de hen dan rechtstreeks gebruiken voor het vormen van de eischaal, op voorwaarde dat ze die op dat moment aan het vormen is. Zo niet, slaat ze het calcium op in de botten of wordt het overschot uitgescheiden via de mest. Wanneer het calcium voor eischaalvorming niet direct beschikbaar is vanuit de darm, dan doet ze een beroep op de voorraad calcium in de botten. Het mechanisme van calciumbenutting gaat achteruit naarmate de hen ouder wordt. Daarnaast stijgen met het ouder worden van de hen vaak ook de ei-gewichten. Gevolg is een natuurlijke achteruitgang van de eischaalkwaliteit, omdat een zwaarder ei meer ei-inhoud en minder schaal heeft. Dit verhoogt de kans op breuken en haarscheuren.

Zo houd jij de eischaalkwaliteit op peil

  • Baseer de calciumgift op de calciumbehoefte: voer calcium in functie van de leeftijd. Hennen gaan erg efficiënt om met calcium, zodat het beter is om de calciumgift te baseren op de werkelijke behoefte. Een overmaat aan calcium werkt juist negatief op de benutting.
  • Werk met Split Feeding: hierdoor is het calciumniveau afgestemd op de behoefte van de hen in de cyclus van eivorming en krijgt ze de juiste nutriënten op het juiste moment.
  • Werk proactief en bespreek met je specialist een plan om de tools/toevoegingen op het juiste moment in te zetten. Denk aan een periodieke inzet van monocal, het gebruik van kalksteen/grit als toevoeging, en de inzet van een schaalmix. Dit kan extra gedoseerd worden bij de voerwegers.
  • Extra calcium in de laatste voerbeurt: geef bij voorkeur extra calcium enkel in de namiddag. De hennen kunnen hier nog van eten voor ze op stok gaan, zodat het beschikbaar komt in de donkere periode wanneer de vorming van de eischaal plaatsvindt.
  • Breuksterkte-meter als indicator: de ontwikkeling van de breuksterkte is een goede indicator om de calciumvoorziening bij te stellen. Ook jouw eierhandel kan voorzien in deze informatie. Als de breuksterkte afneemt, kun je de calciumgift verhogen door extra kalk/grit bij te bestellen of over te schakelen naar een andere fase in het voerprogramma. Je pluimveespecialist kan dit met je bekijken.
  • Een oorzaak van breuk waar niet snel aan gedacht wordt, is de weg van het legnest via de eierband naar het eierlokaal. Om ook deze oorzaak te achterhalen, is een elektronisch ei (crackless egg sensor) een nuttig hulpmiddel. Dit elektronisch ei is een uitvinding waarbij een sensor in de vorm van een ei de route van het legnest naar het eierlokaal aflegt. Tijdens deze route is de sensor real-time te volgen door middel van een vooringestelde tablet met bluetoothverbinding. Hierdoor wordt het makkelijker om precies te kunnen meten waar de pijnpunten voor de eischaal in deze route zitten.

Meer info over eischaalkwaliteit?

Meer weten over het verbeteren van de schaalkwaliteit op jouw bedrijf? Neem contact op met een van onze pluimveespecialisten of de klantenservice.

Deel dit artikel