Weidetip: “Door voorweiden bespaar ik krachtvoer”

Met voorweiden raak je oude resten gras kwijt aan de koeien en stimuleer je de zodevorming. Gezien de wateroverlast in december 2023, gevolgd door de vorst in januari, is het komend voorjaar belangrijk om de juiste weidestrategie te kiezen. Vooral wat betreft percelen die al wat langer de winter in kwamen door de neerslag in november.

Kennis
Melkvee
Ruwvoer & teelt
Header roodbont weidegang rennend - Reudink Nederland

Neem contact op met je melkveespecialist en loop gezamenlijk, voordat je gaat bemesten, een rondje over de percelen en bepaal per perceel het plan van aanpak. Welke percelen ga je voorweiden? Welke behoren tot het weideblok? Waar ga je de 1e snede maaien? En welk perceel of welke zode behoeft extra aandacht?

Onze melkveespecialisten adviseren je graag en schakelen waar nodig of gewenst een weidecoach in. Zo ben je goed voorbereid om vroeg in het voorjaar het voordeel van energierijk, vers weidegras te benutten en efficiënt om te zetten in lekkere biologische melk.

Meer lezen over weidegang?

In het geval van vragen of hulp bij het opstellen van een bedrijfsspecifiek weideplan, kun je contact opnemen met onze specialisten of de klantenservice. Samen zetten we de puntjes op de i.

Deel dit artikel