Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

10-04-2020

Onderzoek: 21% minder drogestofverlies in graskuil dankzij SiloSolve

Onafhankelijk praktijkonderzoek toont aan dat het inkuilmiddel SiloSolve FC Eko een forse bijdrage levert aan vermindering van conserverings- en broeiverliezen van graskuilen. Bij 3% beperking van drogestofverlies zijn de kosten al terugverdiend, maar in het onderzoek is zeven keer zoveel drogestof bespaard. Goed voor de kwaliteit én het rendement van het ruwvoer!

Gras hakselen

Conservering- en broei-index graskuilen 2019: veel ruimte voor verbetering

In de praktijk blijkt er nog veel te winnen bij het inkuilen van gras. We hebben een analyse gemaakt van de Eurofins-cijfers van de voorjaarskuilen van 2019 ( zie tabel). Hieruit blijkt dat ruim 16% van de kuilen een onvoldoende conserveringsindex heeft en maar liefst 42% een te hoge broei-index. Iedere veehouder weet wat broei betekent: koeien willen de graskuil niet vreten en de melkveehouder moet grote hoeveelheden voerresten weggooien. Dat is kostbaar en niet duurzaam.
 

  Aantal  Percentage
Totaal aantal graskuilen 4.580 100%
Conserveringsindex < 80 743 16%
Broeigevoeligheid > 20 1943 42%
Conserveringsindex < 80 en
broeigevoeligheid > 20
633 14%

Onderzoek SiloSolve FC Eko

In 2017 heeft Reudink het inkuilmiddel SiloSolve FC Eko geïntroduceerd. SiloSolve FC Eko is een kuilverbeteraar voor zowel gras- als maiskuilen die – blijkt uit uitgebreid internationaal onderzoek – bewezen succesvol is in het verminderen van conserverings- en broeiverliezen. Vergelijkend onderzoek met exact hetzelfde uitgangsmateriaal had in Nederland en onder Nederlandse omstandigheden echter nog niet plaatsgevonden. In 2019 heeft ons moederbedrijf ForFarmers het effect van SiloSolve onderzocht op Aeres Farms in Dronten. Voor de uitvoering van het onderzoek is vorig jaar op 24 april hetzelfde gras, met een drogestofpercentage van 45%, ‘ingekuild’ in twee aparte slurven met de dichtheid van een normale graskuil. Het gras in de ene slurf is behandeld met SiloSolve, het andere is onbehandeld.

18% minder broeiverlies

Na 2,5 maand conservering, zijn de ‘kuilen’ geopend en zijn de drogestofverliezen gemeten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen conserveringsverlies, dat onvermijdelijk is maar wel kan worden beperkt, en broeiverlies. Bij de niet-behandelde kuil ging 21% meer drogestof verloren dan bij de met SiloSolve behandelde kuil. Dit verschil werd voor het grootste deel (18%) veroorzaakt door broei- en schimmelvorming in de niet-behandelde kuil. De met SiloSolve behandelde kuil bleef nagenoeg vrij van broei en kende daarnaast 3% minder conserveringsverlies.

Gras in transparante buizen

Voor een extra visuele beoordeling is van beide kuilen ook gras in transparante buizen gestopt, om te zien hoe het product zich ontwikkelt als het aan de open lucht wordt blootgesteld. Op de foto hieronder is te zien dat het behandelde gras (tweede en vierde buis vanaf links) na zes weken nog steeds geen broei en schimmelvorming liet zien, tegenover duidelijk aanwezige broei en schimmel in het niet behandelde gras.

SiloSolve FC Eko
In de tweede en vierde buis graskuil behandeld met SiloSolve FC Eko. In buis één en drie de onbehandelde kuilen.

Extra voerwinst

Bij 3% minder drogestofverlies verdient een veehouder de investering in SiloSolve FC Eko al terug. Vertaal je de resultaten uit de proef naar een bedrijf met 40 hectare grasland, dan levert inzet van SiloSolve FC rond de € 4.000,- extra voerwinst op bij de eerste snede. Dit bedrag is gebaseerd op het behoud van meer drogestof, uitgedrukt in ruwvoerkosten (€ 0,20 per kilo drogestof) min de investering in SiloSolve FC Eko. Tel daarbij op het voordeel van het gemak van werken met kuilen zonder broei en een minimum aan voerresten. Wellicht niet direct in geld uit te drukken, maar ook een wezenlijk voordeel.

Meer informatie of bestellen?

Met SiloSolve FC Eko investeert u in maximaal behoud van voer en voederwaarde, extra voerwinst én meer werkplezier door minder broei en onbruikbare voerresten. SiloSolve FC Eko is geschikt voor gras en mais en toepasbaar in elke kuil vanaf 25% tot 55% drogestof. U hebt dus voortaan genoeg aan één product! Bestellen kan bij uw lokale dealer of bij onze klantenservice via 088 - 024 81 65 of via onderstaand formulier.

Bestellen SiloSolve FC Eko

  1. Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens