Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

15-02-2022

Bio-melkveehouders oogsten 834 kilo extra eiwit dankzij mengteelt-aanpak van Reudink

Robert van Dorst
Robert van Dorst

Jaarlijks importeert Nederland 1,7 miljard kg plantaardig eiwit (waarvan slechts 1% biologisch). Dit eiwit komt veelal van buiten Europa en wordt met name gebruikt in de veevoerproductie. In het kader van de kringloopgedachte is het wenselijk meer eiwit van eigen bodem te telen en zo minder internationaal te hoeven inkopen. De turbulentie in de huidige grondstoffenmarkt en de toenemende vraag naar bio-grondstoffen onderstreept het belang van een regionale teelt resulterende in een verminderde marktafhankelijkheid. Bovendien is de veehouder zo minder aangewezen op krachtvoer wat een kostenvoordeel op kan leveren. Maar hoe behaalt een bio-melkveehouder meer eiwit van eigen bodem? Mengteelt biedt uitkomst.

Meer ‘N’ in NL

Er zijn twee mengteelten onderzocht: graan-erwten en snijmaïs-stokslabonen (GPS – gehele plant silage). De vraag die centraal stond is hoe een biologische mengteelt kan bijdragen aan een verhoging van de eiwitopbrengst van eigen land in de biologische veehouderij. Met dit onderzoek wenst Reudink een bijdrage te leveren aan de beperkt beschikbare informatie over de ervaring met mengteelt in de praktijk. Daarom gaf Bio-melkveespecialist bij Reudink, Robert van Dorst, de terug te kijken workshop ‘Meer melk met minder aangekocht eiwit’ gedurende de online Biokennisweek. Meer onderzoek is nodig, maar de eerste resultaten liegen er niet om. Dankzij de mengteelt graan-erwten halen klanten van Reudink ruim 800 kilo extra eiwit per hectare van eigen bodem!

De voordelen van mengteelt

Positieve resultaten

Wilt u ook starten met mengteelt?

Onze biologische specialisten kunnen u adviseren en begeleiden in het teeltproces. Samen met u kan er een bedrijfsspecifiek bouwplan worden opgesteld voor een optimaal teeltresultaat, het beste ruwvoer en zo laag mogelijke kosten. Wij adviseren de beste aanvulling op uw eigen teelt. Tevens verkoopt Reudink biologische maïszaden in samenwerking met NMB.

Reudink zet zich in voor een duurzame biologische veevoerproductie. Regionaliteit in de vervaardiging van veevoer draagt bij aan het verder sluiten van de kringloop en past binnen de biologische kernwaarden die Reudink nastreeft. Dat betekent dat de biologische specialisten van Reudink de klanten ondersteunen bij een optimale bedrijfsvoering waar teelt een onderdeel van kan zijn, ook als dit resulteert in lagere hoeveelheid aan te kopen krachtvoer. Want, hoe goed je krachtvoer ook is, zonder het juiste ruwvoer bereik je geen optimale benutting van het aanvullende krachtvoer en daarmee ook geen optimaal resultaat. We zoeken samen met u naar de beste combinatie van kracht- en ruwvoer voor een optimaal rantsoen en de beste resultaten op het erf.