Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

30-08-2022

Mengteelt gras-erwt

Een geslaagde gras-erwt
Een geslaagde gras-erwt.

Erwten leggen, net als klavers, stikstof uit de lucht vast via de stikstofknolletjes op de wortels. Doordat erwten geen koudeprikkel nodig hebben, doen ze dit sneller dan klaver. Bij zeer dichte graszodes krijgt klaver bovendien nauwelijks kans om te ontkiemen, wat ook een reden kan zijn om voor doorzaai met erwten te kiezen. De vastgelegde stikstof komt vervolgens beschikbaar voor bodem en gewas. Hiermee brengt u de benodigde stikstof (30 kg N per ha) in de bodem voor een volgende snede én verhoogt u het eiwitgehalte in de eerste grassnede.

Onderzoek toont aan: gras-erwt verhoogt de voederwaarde

Wat zijn de voordelen van mengteelt gras-erwt?

Verrijk het gras eenmalig door middel van erwten en ontdek de volgende voordelen:

  • Meer eiwit in de eerste maaisnede
  • Hoger VEM-gehalte
  • Betere verteerbaarheid
  • Gras dat profiteert van extra stikstofbinding (schatting: 30 kg N naar de 2e snede)
  • Toegenomen biodiversiteit

Wintererwten kunnen de eerste snede duidelijk verrijken door een hoger RE-gehalte en een verbeterde celwandverteerbaarheid. Zo kan de erwt de soja-kringloop verkleinen. Bij een opbrengst van 3,5 ton droge stof (ds) eerste snede en een gemiddelde verhoging van 40 punten RE haalt u 140 kg RE meer van een hectare af. Daarmee vervangt u per hectare 330 kg soja!

Hoe zit het met zaaien, telen en oogsten?

De erwt zaait u in bestaand grasland door tussen 1 oktober en 1 november. Een bemesting met RDM is niet noodzakelijk.

Keuze perceel:

Maaipercelen. Niet te nat en niet te droog.

Zaaimethode:

Met een maïszaaimachine of met een VREDO-doorzaaimachine.

Zaaidiepte:

Zaai op 1-2 cm diepte in vochtige grond.

Zaaitijdstip:

Vanaf half september tot uiterlijk 1 november.

Type erwt:

Hiervoor gebruikt u 50 kg Type 5 erwt per hectare.

Oogsttijdstip:

Het gras bepaalt de maaidatum.

Oogstmethode:

Inkuilen zoals u met gras doet. Beperk de bewerkingen i.v.m. potentieel verlies van de erwt.

Waar moet u rekening mee houden?

Wintererwten detail
  • U kunt het doorzaaien van de erwt combineren met het doorzaaien van de (rode) klaver. Denk daarbij wel aan de verschillende gewenste zaaidiepten.
  • Zorg er bij de voorjaarsbemesting van het grasland voor dat u bij voorkeur kiest voor het bovengronds uitrijden of middels de techniek van sleepslangen uitvoeren van het bemesten i.v.m. het beschadigen en afsterven van de uitlopers.
  • De erwt is een PH-minnend gewas, net als de klaver. Zorg dat de PH minimaal 5,0 is.
  • Gaat u de erwt meenemen bij het herinzaaien van grasland, leg dan de erwt op 3-4 diepte i.v.m. vraat en kieming. Dat betekent wel dat er in twee werkgangen gezaaid moet worden of met twee zaaibakken in één werkgang. Overleg met uw loonwerker.

Past blad-gras-erwt in uw bouwplan?

Wilt u ook een hogere droge stof- en eiwitopbrengst van uw grasland en overweegt u om erwten of andere vlinderbloemigen door te zaaien? Neem dan contact op met uw melkveespecialist of dealer voor advies en erwtenzaad.