Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

09-04-2020

Nieuw Nederlands Weiden: goed voor boer en koe

Nieuw Nederlands Weiden

Een beweidingssysteem dat in Nederland de laatste jaren een grote vlucht neemt is het Nieuw Nederlands Weiden (NNW). Het is een erg robuust systeem, dat goed en makkelijker werkt dan een omweid-systeem. We leggen uit hoe het werkt en wat de voordelen zijn.

Hoe werkt het Nieuw Nederlands Weiden?

Afhankelijk van de gewenste uren dat u wilt weiden, kiest u het aantal hectaren die u voor weidegang gaat gebruiken. Deze deelt u op in even grote percelen. U gebruikt vier tot zeven percelen voor het weiden; uw weideplatform. De rest van de percelen maait u. De koeien lopen vervolgens iedere dag in een nieuw perceel. Uitgangspunt is niet de hoeveelheid gras die er staat, maar de hoeveelheid gras die er groeit. De graslengte moet 10-12 cm zijn bij inscharen en 8-10 cm bij uitscharen. Wanneer er – na vier tot zes weken – nieuwe, gemaaide percelen zijn, neemt u deze op in de weidegang en laat u de oude weidepercelen liggen om te maaien. 

In figuur 1 ziet u in de graslandgebruikskalender (WeideKalender) hoe overzichtelijk en geordend het systeem werkt.

Weidekalender Graslandgebruikskalender
Figuur 1: Graslandgebruikskalender (Weidekalender)

In figuur 2 ziet u het weideplatform (lichtgroen) en de circulatie getekend. De donkergroene percelen zijn de maai-percelen.

Nieuw Nederlands weiden
Figuur 2: Dit voorbeeldbedrijf gebruikt zes percelen voor het weiden en zes percelen om te maaien.

Voordelen van het Nieuw Nederlands Weiden

  1. Breed toepasbaar systeem: Het past erg goed bij AMS, hogere producties en grote koppels. En zeker ook wanneer er weinig huiskavel beschikbaar is.
  2. Zeer overzichtelijk: Het brengt structuur in de weidegang; veehouder en koe weten waar ze aan toe zijn.
  3. Erg flexibel systeem: Omdat het systeem uitgaat van wat er groeit, loopt u minder snel vast met beweiden. Meer of minder groei van gras compenseert u door meer of minder bij te voeren en te weiden. Bij gelijke groei is de hoeveelheid bijvoeding gelijk. 
  4. Betere drogestofopname: De koe is in de zomer verzekerd van een hogere opname van drogestof. De pens blijft beter vol.
  5. Dagelijkse feedback: Bij het ophalen van de koeien ziet u aan de lengte van het gras direct of u de volgende dag meer of minder moet weiden. En dus ook of de bijvoeding anders moet.
  6. Betere graskwaliteit: de kwaliteit van het weidegras is hoger in vergelijking met omweiden.
  7. Kuilgras van betere kwaliteit.

Het Nieuw Nederlands Weiden leidt tot...

  • Een hogere melkproductie en goedkoper produceren! Grotendeels door de constantheid van grasopname en bijvoeding.
  • Weidegangmanagement op hoger niveau.
  • Rust voor boer en koe.

Meer weten? 

Wilt u weten hoe u het Nieuw Nederlands Weiden op uw bedrijf kunt toepassen? Neem dan contact op met uw melkveespecialist of lokale dealer. Indien nodig schakelen zij onze weidecoach in.